Servicii de raportare SAF-T

Servicii de raportare SAF-T

Echipa noastra multidisciplinara ofera o gama larga de servicii de planificare, intocmire documente si servicii de analiza comparativa. In toate cazurile, profesionistii nostri lucreaza pentru a dezvolta politici de preturi de transfer, care sunt acoperitoare, flexibile, si in conformitate cu strategiile generale de planificare fiscala ale clientilor nostri.

Cadrul Legal

  • Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) este un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între Societăţi și autoritățile fiscale și auditori având la bază versiunea SAF-T 2.0 concepută de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
  • SAF-T este un fișier în format electronic, bazat pe XML, care conține date contabile extrase din sistemele de contabilitate ale contribuabililor, datele fiind exportate și stocate într-un format standardizat.
  • Printre obiectivele implementării SAF-T regăsim reducerea costului conformării pentru societăți, diminuarea timpului alocat unei inspecții fiscale, o mai mare transparență a actului de control, simplificarea sau chiar eliminarea unor declarații în viitor.

Instrucțiuni și documentație

  • Formularul, Programul de asistență și Instrucțiunile/ Documentația necesară sunt puse la dispoziția contribuabililor de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și pot fi descărcate de pe pagina web a ANAF de la adresa www.anaf.ro.
  • Consultantii BDO va pot ajuta in navigarea demerului si relatiei ANAF

Pregătirea declarației

Pregătirea Declarației Informative D406 se realizează astfel:

  • Generarea fișierului XML conform specificațiilor din Schema SAF-T pentru România folosind aplicațiile informatice proprii ale contribuabilului și pe baza datelor din evidențele contabile, fiscale și de gestiune ale contribuabilului;
  • Verificarea structurii fișierului XML și a unor corelații între date prin programul informatic Validator Soft J pus la dispoziție de ANAF, sub forma Programului de asistență;
  • Generarea Declarației Informative D406 ca document electronic în format PDF cu XML atașat (dacă acesta a îndeplinit condițiile de verificare) și semnat electronic cu semnătura digitală calificată a contribuabilului sau a reprezentantului fiscal al acestuia.