Prețuri de transfer

Prețuri de transfer

Echipa noastră multidisciplinară oferă o gamă largă de servicii de planificare, întocmire documente și servicii de analiză comparativă. În toate cazurile, profesioniștii noștri lucrează pentru a dezvolta politici de prețuri de transfer, care sunt acoperitoare, flexibile, și în conformitate cu strategiile generale de planificare fiscală ale clienților noștri.

Servicii de consultanță în domeniul prețurilor de transfer:

  • Asistență în pregătirea documentelor suportului de transfer de fișiere de stabilire a prețurilor;
  • Asistență în caz de control al prețurilor de transfer;
  • Prepararea politicilor de prețuri de transfer;
  • Asistență în pregătirea și prezentarea acordurilor de preț în avans;
  • Asistență în pregătirea și depunerea procedurii de acord amiabil.


Servicii noi de stabilire a prețurilor de transfer, privind OECD - BEPS | Raportare țară cu țară (CbCr)

Raportul țară cu țară necesită informații fiscale agregate din întreaga jurisdicție referitoare la alocarea globală a veniturilor, impozitele plătite, precum și anumiți indicatori ai localizării activității economice între jurisdicții fiscale în care operează grupul MNE.

Raportul necesită și o listă a tuturor entităților constitutive pentru care se raportează informații financiare, inclusiv competență fiscală de incorporare, în cazul în care diferă de jurisdicția fiscală de reședință, precum și natura principalelor activități comerciale desfășurate de respectiva entitate constitutivă.

Analiza lanțului valoric și funcțional

Sediu Permanent (SP) - Efectuarea analizei lanțului valoric și analizei funcționale pentru:

  • Existență/Nonexistență SP;
  • Alocarea funcțiilor, riscurilor și activelor utilizate de către SP;
  • Alocarea profitului pentru activitatea desfășurată de SP.

Restructurarea afacerii - Efectuarea analizei lanțului valoric și a analizei funcționale pentru:

  • Analizarea substanței economice a funcțiilor, riscurilor și activelor utilizate de noul profil/noile profiluri;
  • Analizarea existenței proprietăților intelectuale sau a transferului de afaceri și a nivelului de compensații, dacă este cazul.

Substanța economică (peste formă) a tranzacției - Efectuarea analizei lanțului valoric și a analizei funcționale pentru a stabili substanța economică a tranzacției/tranzacțiilor

Definiția OECD / G20 BEPS: Substanța economică a unei tranzacții sau a unui aranjament este determinată prin examinarea tuturor faptelor și circumstanțelor, precum contextul economic și comercial al tranzacției sau aranjamentului, obiectul și efectul sau practic și de afaceri, precum și comportamentul părților, inclusiv funcțiile îndeplinite, activele utilizate și riscurile asumate de aceștia.

Proprietăți intelectuale - Efectuarea analizei lanțului valoric și a analizei funcționale și analizei DEMPE pentru a stabili proprietarul economic al activelor necorporale

Analiza DEMPE: dezvoltare, îmbunătățire, mentenanță, protecție și exploatare.

Managementul costului

  • Alocarea pe centre de cost și ajustări conform analizei lanțului valoric și analizei funcționale;
  • Bugetare și ajustări.