• Preturi de transfer

Preturi de transfer

Echipa noastra multidisciplinara ofera o gama larga de servicii de planificare, intocmire documente si servicii de analiza comparativa. In toate cazurile, profesionistii nostri lucreaza pentru a dezvolta politici de preturi de transfer, care sunt acoperitoare, flexibile, si in conformitate cu strategiile generale de planificare fiscala ale clientilor nostri.

Servicii de consultanta in domeniul preturilor de transfer:

 • Asistenta in pregatirea documentelor suportului de transfer de fisiere de stabilire a preturilor;
 • Asistenta in caz de control al preturilor de transfer;
 • Prepararea politicilor de preturi de transfer;
 • Asistenta in pregatirea si prezentarea acordurilor de pret in avans;
 • Asistenta in pregatirea si depunerea procedurii de acord amiabil.

 

Servicii noi de stabilire a preturilor de transfer, privind OECD - BEPS

Raportare tara cu tara (CbCr)

Raportul tara cu tara necesita informatii fiscale agregate din intreaga jurisdictie referitoare la alocarea globala a veniturilor, impozitele platite, precum si anumiti indicatori ai localizarii activitatatii economice intre jurisdictii fiscale in care opereaza grupul MNE.

Raportul necesita si o lista a tuturor entitatilor constitutive pentru care se raporteaza informatii financiare, inclusiv competenta fiscala de incorporare, in cazul in care difera de jurisdictia fiscala de resedinta, precum si natura principalelor activitati comerciale desfasurate de respectiva entitate constitutiva.

Analiza lantului valoric si functional

Sediu Permanent (SP) - Efectuarea analizei lantului valoric si analizei functionale pentru:

 • Existenta/Nonexistenta SP;
 • alocarea functiilor, riscurilor si activelor utilizate de catre SP;
 • alocarea profitului pentru activitatea desfasurata de SP.

Restructurarea afacerii - Efectuarea analizei lantului valoric si a analizei functionale pentru:

 • analizarea substantei economice a functiilor, riscurilor si activelor utilizate de noul profil/noile profiluri;
 • analizarea existentei proprietatilor intelectuale sau a transferului de afaceri si a nivelului de compensatii, daca este cazul.

Substanta economica (peste forma) a tranzactiei - Efectuarea analizei lantului valoric și a analizei funcționale pentru a stabili substanta economica a tranzactiei/tranzactiilor.

Definitia OECD / G20 BEPS: Substanta economica a unei tranzactii sau a unui aranjament este determinata prin examinarea tuturor faptelor si circumstantelor, precum contextul economic si comercial al tranzactiei sau aranjamentului, obiectul si efectul sau practic si de afaceri, precum si comportamentul partilor, inclusiv functiile indeplinite, activele utilizate si riscurile asumate de acestia.

Proprietati intelectuale - Efectuarea analizei lantului valoric si a analizei functionale si analizei DEMPE pentru a stabili proprietarul economic al activelor necorporale.

Analiza DEMPE: Dezvoltare, imbunatatire, mentenanta, protectie si exploatare

Managementul costului

 • alocarea pe centre de cost si ajustari conform analizei lantului valoric si analizei functionale;
 • bugetare si ajustari.

 

Pentru mai multe informatii va rugam sa directionati cererea catre:

Contact birou Bucuresti

Alin Irimia
+40726 129 338
Head of Transfer Pricing & Value Chain Taxation, Partner
BDO Bucuresti

Contact birou Cluj

Dan Apostol
+40722 362 726
Coordinator BDO Cluj, Partner