• Declaratie de transparenta 2021

Declaratie de transparenta 2021

 

STRUCTURA JURIDICA SI GUVERNANTA


In Romania, BDO ofera astazi servicii de audit si consultanta prin intermediul BDO Audit SRL, BDO Auditors & Accountants SRL si BDO Auditors & Business Advisors SRL, societati comerciale cu capital privat romanesc, fiind organizate ca societati cu raspundere limitata. Activitatea de audit se desfasoara prin intermediul birourilor din Bucuresti, Cluj si Timisoara.


Structura actionariatului la 31 decembrie 2021:

Administratorii societatilor sunt: Cristian Iliescu, Vasile Bulata, George Stancu, Sorin Popa si Alina Constandache - BDO Audit SRL, Dan Apostol, Alina Constandache si Vasile Bulata - BDO Auditors & Accountants SRL si Dan Stirbu, Alina Constandache si Vasile Bulata - BDO Auditors & Business Advisors SRL.


Echipa de Management este alcatuita din Managing Partner si Partenerii care conduc segmentul de
business de Audit financiar, prezentati in continuare.


Cristian Iliescu – Managing Partner – BDO Romania
Vasile Bulata – Audit Senior Partner – BDO Bucuresti
Razvan Cocei – Audit Partner – BDO Bucuresti
Cristian Iliescu – Audit Partner – BDO Bucuresti
Silviu Manolescu – Digital Solution Partner – BDO Bucuresti
George Stancu – Audit Partner – BDO Bucuresti
Mircea Tudor – Audit Partner – BDO Bucuresti
Dan Apostol – Audit Partner – BDO Cluj
Dan Stirbu – Audit Partner – BDO Timisoara

RETEAUA BDO

BDO Audit SRL, BDO Auditors & Accountants SRL si BDO Auditors & Business Advisors SRL sunt Firme Membre a  BDO International Limited. 

Reteaua BDO este o retea internationala de firme independente si publice de contabilitate, taxe si consultanta, membre ale BDO International Limited si care isi desfasoara activitatea sub numele si marca BDO. BDO este numele de marca al retelei BDO si a tuturor firmelor membre. 

Descrierea formei legale si a structurii retelei BDO:
Fiecare Firma Membra BDO este membra a BDO International Limited, o companie din Regatul Unit al Marii Britanii ┼či  Irlandei de Nord limitata prin garantie ("limited by guarantee"), fie ca membru cu drept de vot (cate unul pe tara) sau membru fara drept de vot. 

Reteaua BDO este guvernata de Consiliu, Global Board si de organul executiv (sau Global Leadership Team) al BDO International Limited. 

Consiliul este alcatuit din cate un reprezentant al membrilor cu drept de vot si include membrii BDO International Limited in adunarea generala. Consiliul aproba bugete, numeste Policy Board-ul si aproba orice modificare din cadrul Articolelor si Reglementarilor referitoare la BDO International Limited. 

Global Board, Consiliul de Administratie al BDO International Limited, este alcatuit in prezent din cate un reprezentant al celor mai mari sapte firme din cadrul retelei, a caror numire pe cate trei ani de zile este aprobata de Consiliu. Global Board-ul stabileste politicile si prioritatile pentru intreaga retea si supravegheaza activitatea desfasurata de Global Leadership Team. Global Board-ul se reuneste de cel putin patru ori pe an.

Global Leadership Team are in sarcina coordonarea activitatilor curente ale retelei. Este condusa de catre CEO si include Directorii Internationali pe Audit si Contabilitate, Taxe, HR & Dezvoltare, Dezvoltarea Afacerii & Marketing, IT, CEO-ul pt EMEA (Europa, Orientul Mijlociu si Africa), CEO-ul pentru America de Nord si America de Sud, CEO-ul pentru Asia Pacific si Secretarul International. 

Global Leadership Team este coordonata de Brussels Worldwide Services BVBA, o companie cu raspundere limitata infiintata in Belgia, cu sediul administrativ in Brussels. BDO International Limited si Brussels Worldwide Services BVBA nu furnizeaza servicii profesionale clientilor. Acesta este apanajul Firmelor Membre BDO. 

Fiecare dintre Firmele Membre BDO International Limited,Brussels Worldwide Services BVBA si Firmele Membre BDO, reprezinta o entitate juridica separata si nu au nici o raspundere pentru actele sau omisiunile unei alte astfel de entitati. Niciunul dintre aranjamentele sau regulamentele BDO nu constituie sau implica o relatie de agentie sau un parteneriat intre BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA si/sau firmele membre ale retelei BDO. 

Lista tuturor Firmelor Membre ce desfasoara acitivitate de audit (UE/EEA) si a tarilor in care acestea sunt prezente este atasata acestui document in Anexa 1. Cifra de afaceri a firmelor membre BDO europene si apartinand zonei economice europene (incluzand Aliantele exclusive), rezultata din auditurile statutare, pentru anul incheiat la 30 septembrie 2021 a fost de € 605.172.068.

SISTEMUL DE CONTROL INTERN

Am implementat un sistem al calitatii interne ce ofera asigurare rezonabila asupra faptului ca personalul profesional de la toate nivelurile operationale mentine independenta atat in fapt, cat si in aparenta, in conformitate cu standardele profesionale si isi indeplineste responsabilitatile profesionale cu integritate si obiectivitate. Sistemul calitatii interne al Companiei poate fi divizat in urmatoarele elemente:

 • Responsabilitati de leadership pentru calitatea in cadrul firmei
 • Manualele tehnice ale firmei
 • Acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a angajamentelor specific
 • Resurse umane
 • Monitorizare

Responsabilitati de leadership pentru calitatea in cadrul firmei

Scopul nostru principal este de a oferi cea mai inalta calitate a serviciilor in conformitate cu standardele profesiei de audit si contabilitate. Pentru a-l atinge, am dezvoltat politici si proceduri care asigura faptul ca toata munca prestata este de o calitate inalta. 

Controlul calitatii in cadrul unei firme este dependent de structura organizationala care defineste clar responsabilitatile diferitelor nivele de management. 

Alaturi de managementul firmei, Partenerul responsabil de Calitate si Managementul Riscului inoculeaza valori profesionale si etice in firma prin:

 • Mentinerea practicii de audit a firmei la cele mai inalte standarde ale profesiei
 • Monitorizarea independentei
 • Evaluarea politicilor si procedurilor de control ale firmei
 • Supervizarea programelor de instruire profesionala continua ale firmei.

Partenerii si Directorii de Audit sunt in principal responsabili pentru coordonarea performantei echipelor de audit si atingerea standardelor care corespund obiectivelor profesionale ale firmei. 

Managerii de Audit Seniori si Managerii de Audit sunt responsabili pentru delegarea, supervizarea si revizuirea muncii de audit realizata de personalul profesionist.

Manualele tehnice ale firmei 

Manualul de Politici de Independenta si Proceduri BDO poate fi accesat online de catre fiecare profesionist, pe reteaua interna a firmei.

Manualele firmei si alte materiale cu rol indrumator sunt disponibile personalului in functie de ariile de specialitate si responsabilitate, fiind de asemenea prezente pe reteaua interna. Acest manuale confera uniformitate aspectelor procedurale si tehnice din cadrul firmei.

Acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a angajamentelor specifice 

Inainte de acceptarea unui nou client de audit, firma noastra se asigura ca nu exista probleme de natura etica sau referitoare la independenta ce ar putea intra in conflict cu prevederile codului etic. Mai mult decat atat, ne asiguram ca am fost numiti ca urmare a unei proceduri conforme si legale. 

Procedurile de acceptare pe care firma noastra le urmeaza in procesul de numire pe pozitia de auditori pentru un client nou sau de continuare a angajamentelor existente sunt rezumate in pasii urmatori:

 • Luarea in considerare a informatiilor privind integritatea managementului companiei, pentru a vedea daca posibilul client este de buna credinta;
 • Evaluarea problemelor legate de litigii si publicitate aferente potentialului client;
 • Strangerea de informatii relevante de la fostul auditor;
 • Evaluare informatiilor referitoare la client: finantarea clientului, performanta recenta si cea pe termen lung, controlul intern, politicile contabile dezvoltate, competenta si onestitatea management-ului sau a partilor implicate, tranzactii neobisnuite;
 • Personalizarea si realizarea unor procedure/teste specifice de audit in vederea minimizarii riscului;
 • Evaluarea abilitatii noastre de a servi clientul;
 • Reevaluarea periodica a clientilor pentru a decide asupra continuarii angajamentului.

Resurse Umane 

Recrutare

Politicile si procedurile de recrutare sunt stabilite pentru a oferi asigurare rezonabila asupra faptului ca angajatii respectivi poseda cunostintele si abilitatile adecvate ce le permit sa isi desfasoare activitatea in mod competent. 

Selectam oamenii pe baza unei evaluari psihologice, a unui test de abilitati cognitive, dublate de un test de natura profesionala. Viitorul angajat trebuie sa fie inteligent, motivat, flexibil, onest, sa invete repede si sa fie orientat catre munca in echipa.

Politicile si procedurile de personal ale firmei care sunt relevante pentru aplicanti si pentru noii angajati sunt comunicate acestora la momentul venirii in firma. 

Cel putin anual, Directorul de Resurse Umane, impreuna cu Managing Partner-ul, revizuiesc politicile si procedurile de angajare pentru a vedea daca acestea sunt potrivite si opereaza in mod eficace.

Evaluarea performantei 

Evaluarea performantei este evaluarea periodica a caracteristicilor specifice care ar trebui demonstrate de fiecare individ in ducerea la bun sfarsit a sarcinilor si responsabilitatilor care i-au fost incredintate. 

Cel mai important factor luat in calcul in momentul evaluarii personalului este calitatea muncii realizate.

Capabilitati si competenta 

Suntem dedicati dezvoltarii si mentinerii celor mai inalte standarde posibile ale competentei tehnice prin intermediul programului nostru de dezvoltare profesionala. Dezvoltarea Profesionala Continua ("DPC") reprezinta piatra de temelie a acelui efort. Acest angajament este realizat prin participarea la cursuri ce au ca subiect politicile si procedurile adecvate, precum si cunostintele tehnice de specialitate. 

Dezvoltarea carierei si promovarea

Politicile si procedurile pentru avansarea personalului sunt stabilite pentru a oferit asigurare rezonabila asupra faptului ca oamenii selectati vor avea calificarile necesare de a indeplini responsabilitatile ce li s-au alocat. In aceasta privinta, printre altele, revizuim cu atentie performanta prin intermediul rezultatelor si raportarilor verbale realizate de superiorii lor. Profesionistii sunt promovati la nivelul urmator numai in momentul in care sunt pregatiti pentru responsabilitatile crescute pe care le aduce cu sine o promovare.

Din momentul in care un auditor a acumulat suficienta experienta in pozitia de manager sau director, el sau ea poate deveni eligibil pentru promovarea pe postul de Partener. Acest lucru poate deveni posibil pe baza unui numar de criterii, cele mai importante dintre ele fiind: contactele interne si externe, interactiunea cu clientii, abilitatile de conducere si coordonare, cunostiintele si abilitatile detinute, activitati speciale in cadrul grupurilor de lucru, integritate, onestitate si caracter moral.

Monitorizare 

Programul inspectiilor este:

 • Inspectia calitatii din partea retelei BDO la fiecare 3 ani, in scopul de a oferi asigurare rezonabila ca politicile si procedurile BDO din domeniul controlului calitatiii sunt efectiv aplicate
 • CAFR si ASPAAS inspecteaza in mod periodic activitatea noastra pentru a oferi asigurare rezonabila ca Standardele de Audit adoptate, care au la baza Standardele Internationale de Audit si procedurile de controlul calitatii sunt efectiv aplicate 
 • Inspectia interna de calitate este realizata anual de catre persoane independente, cu experienta si calificarile adecvate. Planul anual de inspectie interna, coroborat cu inspectiile din parte retelei si a CAFR si ASPAAS are invedere asigurarea inspectarii a minim un raport per partener de audit la fiecare doi ani. Obiectivele acestei inspectii sunt:

o Conformitatea cu ISA si standardele romanesti de audit asa cum sunt ele adoptate de catre CAFR si ASPAAS
o Conformitatea cu Metodologia de Audit BDO
o Cele mai bune practici privind planificarea, executia si finalizarea unei misiuni

Declaratia Managementului cu privire la eficacitatea functionarii sistemului de control intern 

Aceste politici, proceduri si activitati de monitorizare implementate la BDO Audit, BDO Auditors & Accountants si BDO Auditors & Business Advisors au oferit managementului firmei asigurare rezonabila ca firma, partenerii si personalul au respectat cerintele profesionale, legale si de reglementare aplicabile, ca munca a fost prestata in mod consecvent la standarde inalte si ca au fost emise rapoartele adecvate. Managementul firmei a avut in vedere si rezultatele inspectiilor realizate de CAFR, ASPAAS si BDO GO in momentul formularii acestei opinii.

VERIFICAREA ASIGURARII CALITATII 

In cazul BDO Audit, ultima inspectie realizata de Camera Auditorilor Financiari Romania a avut loc pe data de 27 octombrie 2014. In ceea ce priveste BDO Auditors & Accountants si BDO Auditors & Business Advisors cele mai recente inspectii CAFR au avut loc pe data de 30.05.2012, respectiv pe data de 22.05.2015.

Cea mai recenta verificare externa a asigurarii calitatii a fost efectuata de ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar) in perioada iunie-iulie 2019 si s-a finalizat cu raportul din ianuarie 2020.

Inspectia interna de calitate este realizata anual, ultima finalizata fiind cea din 2021. BDO GO a efectuat in ianuarie 2021 ultima inspectie in urma careia a rezultat faptul ca BDO RO respecta cerintele de calitate impuse de standardele profesiei si cele ale retelei BDO.

PRACTICI DE INDEPENDENTA 

Independenta si obiectivitatea in raport cu clientii de audit se realizeaza prin proceduri si practice menite sa asigure respectarea standardelor de independenta ale Federatiei Internationale a Contabililor si ale organizatiilor nationale de reglementare. Regulile de etica si de independenta relevante sunt postate pe intranetul nostru, accesibil tuturor partenerilor si profesionistilor.

Avem un partener desemnat care monitorizeaza respectarea procedurilor de independenta, ofera consultatii cu privire la aspecte de independenta si supravegheaza formarea si mentinerea unei baze de date cu entitatile restrictionate. 

De asemenea, avem o baza de date a tuturor entitatilor restrictionate ale firmei noastre, inclusiv societatile listate si alte entitati de interes public. Acest lucru este disponibil pe intranetul nostru, iar obiectivul sau este de a preveni executarea unor servicii interzise de audit sau de investi in aceste entitati. Baza de date este actualizata continuu.

Inainte de acceptarea oricarui nou client sau angajament de audit, echipele noastre trebuie sa indeplineasca proceduri specifice pentru a identifica potentiale conflicte de interese si amenintari la adresa independentei noastre. Procedurile includ un instrument web personalizat pentru a facilita verificarea manifestarii unui conflict de interese si de independenta international in intreaga retea BDO. 

De asemenea, exista o declaratie de independenta pentru fiecare contract de audit semnata de toti partenerii si membrii echipei implicate in indeplinirea misiunii de audit. In plus fata de aceasta, anual toti angajatii BDO completeaza online o declaratie de independenta, care include intrebari referitoare la interese de natura financiara si relatii de natura profesionala / personala cu entitatile restrictionate.

FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA  A PROFESIONISTILOR BDO 

Oamenii sunt cea mai importanta resursa pentru afacerea noastra, asadar investim timp, resurse finale si umane importante in dezvoltarea lor profesionala continua. 

Programul de training anual al BDO include atat traininguri in-house, cat si unele externe, ce trateaza diferite subiecte din domeniul financiar: raportare, audit financiar, actualizarea standardelor de raportare, audit intern, evaluarea riscului etc. Cursurile regionale ce au loc la nivel de retea BDO sunt organizate anual, oamenii nostri beneficiind, de asemenea, si de
experienta si cunostintele tutorilor cu experineta globala. 

Fiecare nivel de personal are un set obligatoriu de training-uri, cursuri si examene profesionale prin care trebuie sa treaca in fiecare an pentru a-si dezvolta cariera si a imbunatati calitatea serviciilor oferite clientilor. 

La BDO credem intr-o cultura bazata pe notiunea de performanta, in care oamenii sunt promovati si sprijiniti in procesul lor de dezvoltare continua prin identificare nevoilor de imbunatatire si prin oferirea accesului la resursele si trainingurile centrului de cunostinte. 

Ii sprijinim si incurajam pe profesionistii nostri sa devina membri ai corpurilor profesionale nationale si internationale si sa obtina calificari prestigioase relevante in domeniul financiar.

INFORMATII PRIVIND BAZA PENTRU REMUNERAREA PARTENERILOR 

Profiturile sunt impartite intre parteneri pe baza unor criterii agreate care tin cont in special de criterii de performanta referitoare la cifra de afaceri si profitabilitate, conditionate de respectarea standardelor de calitate.

POLITICA CU PRIVIRE LA ROTATIA PARTENERILOR 

Politica firmei de audit cu referire la rotatia partenerilor precizeaza ca rotatia este exclusiv pentru partenerii din audit. Perioada de rotatie a acestora este de 7 ani, cu un minim de 3 ani inainte ca partenerul sa revina pe client.

INFORMATII FINANCIARE 

Veniturile consolidate pentru BDO Audit SRL, BDO Auditors & Accountants SRL si BDO Auditors & Business Advisors SRL la 31 Decembrie 2021:

Declaratia de transparenta 2021