• Tax Flash nr. 68
Article:

Tax Flash nr. 68

09 februarie 2022

În Monitorul Oficial nr. 95 din 31.01.2022 s-a publicat Ordinul nr. 77/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrare în scopuri de TVA (D394).

Modificarea declarației 394 constă în introducerea în cadrul operațiunilor pentru care se aplică taxare inversă, a livrării de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă. Acestea vor fi înscrise în cartușul C - Operațiuni desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Menționăm că aceasta modificare a declarației intervine ca urmare a modificării Codului fiscal prin Legea 296/2020, prin introducerea literei. l) la art. 331 alin. (2), care completează operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă cu livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal.

Ordinul se aplică începând cu operaţiunile derulate de la data de 1.04.2022.