Tirrena Scavi

Acest formular standard de creanțe ar trebui utilizat pentru depunerea de creanțe în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedura de insolvență. Cererile de excludere a bunurilor din activele debitorului ar trebui depuse în conformitate cu legislația națională.

Utilizarea acestui formular standard de revendicare pentru depunerea cererilor este opțională. Cu toate acestea, atunci când depuneți cereri prin alte mijloace decât acest formular standard, cererea trebuie să conțină toate informațiile menționate ca fiind obligatorii în acest formular.

Declarație creanțe FORMULAR TIP

Informatii suplimentare pot fi obtinute la:

Telefon - 021/319.94.76

Email - business.restructuring@bdo.ro.