Audit intern și servicii conexe

Un focus puternic, un control mai bun

Echipele noastre de auditori interni includ specialiști în domeniile: IT, fiscalitate, contabilitate, raportare financiară (IFRS / IAS), resurse umane. Coordonarea se face de către profesioniști cu experiență locală (AFR, AIR) și internațională (SUA-CIA, SUA-CISA, SUA-IIR). Metodologia noastră este dezvoltată în conformitate cu standardele internaționale emise de Institutul American de auditori interni și adoptate de CAFR.
 

  • Audit intern

Adaptăm programele de audit pentru a detecta deficiențele sistemelor în timp util. Ca urmare, aducem în atenția conducerii problemele identificate și recomandările cu privire la domenii importante, cum ar fi eșecuri ale sistemului de control, riscurile care nu sunt abordate de către fluxul de proces real sau alocarea defectuoasă a resurselor. Un nivel de prioritate care indică urgența corecțiilor necesare este atașat la fiecare recomandare.
 

  • Servicii de integritate. Detectarea și prevenirea fraudei

Companiile se confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește gestionarea fraudei și a riscului de corupție în economia globală de astăzi.

Oferim consultanță clienților cu privire la riscul de fraudă și mijloacele prin care se pot preveni, detecta și remedia apariția unor astfel de procese. Pentru prevenirea și detectarea unor astfel de situații, analizăm sistemele de procese, de control și de prelucrare a datelor interne, în scopul de a verifica riscurile potențiale și pentru a dezvolta o strategie de urgență.
 

  • Revizuirea sistemelor IT

Investigăm securitatea și fiabilitatea sistemelor informatice și a proceselor și sprijinim clienții în crearea unor sisteme eficiente de gestionare a riscurilor. Intervențiile noastre sunt finalizate cu rapoarte care includ recomandări pentru îmbunătățirea deficiențelor constatate și soluții pentru prevenirea unor potențiale riscuri.
 

  • Raportări cu termene foarte scurte – asistență în modelare și implementare

Echipa noastră poate defini și asista clienții în punerea în aplicare a proceselor necesare și în integrarea acestora în sistemele interne în vigoare, astfel incât să se accelereze întocmirea situațiilor financiare.