George Stancu

George Stancu

Audit & Assurance, Partner

Auditul Situațiilor Financiare | Audit Intern și Servicii Conexe | Misiuni Speciale de Audit | Raportare Financiară

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

  • Membru al Asociatiei Contabililor Autorizati din Marea Britanie (ACCA)
  • Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)
  • Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati (CECCAR)
  • Membru al Institutului Auditorilor Interni (IIA)