ESG

Environmental | Social | Governance

 

"Credem că orice afacere trebuie să fie pregătită pentru viitor și să creeze valoare pe termen lung, iar astazi acest lucru este viabil doar prin adoptarea un model de afaceri în care sustenabilitatea este o piatră de temelie."

Sustenabilitatea pentru noi înseamnă că organizațiile se concentrează pe trei piloni simultan – performanța de mediu, socială și de guvernanță (ESG). Înțelegerea, măsurarea, raportarea și îmbunătățirea continuă a impactului în toate cele trei dimensiuni contribuie la o mai mare rezistență organizațională, satisfacția părților interesate și competitivitate. ESG este o modalitate de măsurare a valorilor de sustenabilitate, utilizată pentru a descrie transparența, sustenabilitatea și performanța unei companii, care poate sprijini perspectivele de creștere viitoare, atrage și reține talentele, precum și inovarea în continuare a produselor și serviciilor mai puțin dăunătoare.

Astăzi nu se mai pune problema dacă o companie „ar trebui” să devină sustenabilă - pentru că a nu face nimic nu este o opțiune - întrebarea este cât de rapid și la obiect vor răspunde companiile. Credem cu adevărat că acesta este lucrul corect de făcut.

În acest moment, pentru majoritatea entităților, există un imperativ de afaceri în creștere pentru a aborda sustenabilitatea. Riscurile materiale și oportunitățile cu care se confruntă companiile se extind și devin mai complexe odată cu realitățile schimbărilor climatice, pandemiilor globale de sănătate, solicitărilor pentru lanțuri de aprovizionare mai transparente și niveluri de poluare în creștere pe măsură ce țările se industrializează. Piețe, guverne, ONG-uri, comunități locale și alte părți interesate  solicită o mai mare transparență și responsabilitate în spectrul ESG pentru a înțelege mai bine impactul real al afacerilor și industriei asupra mediului și comunităților noastre.

Până în prezent, comunitatea de afaceri și sistemul economic în care ne desfășurăm activitatea nu au luat în considerare pe deplin costul real al afacerilor. Ca atare, multe externalități, cum ar fi poluarea, impactul asupra sănătății comunității și lipsa justiției, continuă să fie nesocotite.

Pe lângă faptul că este ceea ce trebuie făcut, o varietate de cercetări și studii arată că sustenabilitatea creează valoare pentru afaceri. Acesta sugerează din ce în ce mai mult că sustenabilitatea îmbunătățește performanța financiară, creează loialitatea clienților și atrage angajații.


 

Regândind afacerile prin prisma sustenabilității, putem debloca valoare și putem crea schimbări pozitive.

La BDO, ne propunem să inspirăm, să educăm și să conducem o mișcare de neoprit pentru practica de afaceri sustenabilă pe piețele noastre.

O parte a provocării pentru multe companii este să înțeleagă de unde să înceapă. Foaia de parcurs BDO nu este menită să fie liniară, iar adoptarea și execuția sustenabilității nu vor fi aceleași în fiecare afacere. În unele cazuri, o companie poate depăși câțiva pași sau poate fi forțată să se alăture în etapa de „conformitate”. Dar ceea ce este important este să înțelegem că este o călătorie – o călătorie continuă care va crește în valoare și importanță.


 

BDO a dezvoltat o hartă de maturitate în cinci etape care ajută la ilustrarea demersului de integrare a sustenabilității.

Acesta își propune să ajute la simplificarea complexității sustenabilității și să promoveze valoarea pe care o poate crea pentru o afacere.

ACTIVARE – O companie aflată în această etapă caută să-și ACTIVEZE agenda de sustenabilitate prin evaluarea și prioritizarea riscurilor și oportunităților de materialitate prin prisma diferitelor părți interesate. Procesul implică educație, instruire și o revizuire a operațiunilor și guvernării afacerii.

CONFORMARE – O afacere în această etapă are elementele unui program de sustenabilitate în vigoare, deși pe o bază ad-hoc, ca urmare a faptului că este REACTIVĂ și concentrându-se strict pe răspunsul la cerințele de reglementare și ale părților interesate.

PROACTIV – O afacere în această etapă și-a abordat programul de sustenabilitate într-o abordare sistematică, la nivelul întregii întreprinderi, căutând să stimuleze oportunitățile de creare de valoare atât pe plan intern, cât și pe plan extern.

STRATEGIC – O afacere în această etapă a încorporat sustenabilitatea în majoritatea părților afacerii și dezvoltă produse și servicii, cu accent pe circularitate și tehnologie și asigurându-se că au un impact pozitiv pe piețele în care operează.

MATUR ESG – O afacere în această etapă a încorporat sustenabilitatea în toate părțile afacerii lor și utilizează criterii sociale, economice și de mediu dincolo de ceea ce este cerut de lege pentru a avea un impact pozitiv pe cei din lanțul lor valoric. 

BDO a dezvoltat o serie de instrumente pentru a ajuta la creșterea gradului de conștientizare cu privire la modul în care preocupările de sustenabilitate impactează organizația.

Aceste instrumente oferă, de asemenea, îndrumări pe calea spre realizarea și transformarea pentru un viitor durabil.

Sustenabilitatea este o călătorie care înseamnă monitorizarea și evaluarea constantă a unui program de sustenabilitate chiar și odată ce acesta a fost conceput. Mai jos este ilustrată calea pe care BDO o adoptă în abordarea procesului de îmbunătățire continuă care urmărește să consolideze angajamentul unei organizații față de dezvoltarea sustenabilă, concentrându-se pe măsurarea impacturilor, obiectivelor corporative și managementului schimbării.

Într-un peisaj de sustenabilitate în continuă evoluție, BDO oferă clienților noștri servicii de sustenabilitate de peste 20 de ani. Următoarele trei faze urmăresc modul în care BDO poate ajuta clienții în călătoria lor de sustenabilitate, urmând harta BDO de maturitate ESG pe cele cinci niveluri descrise mai sus ( Emerging, Basic, Advanced, Leading si Innovator).

  • FAZA 1

DEFINIREA PLANULUI DE RAPORTARE. Definiți și planificați activitățile care trebuie desfășurate, ținând cont de obiectivele corporative și de coerența cu standardele de raportare non-financiară recunoscute la nivel internațional și alte cadre de reglementare recunoscute ca fiind cele mai bune practici. BDO sprijină organizația în stabilirea procesului, identificarea celei mai adecvate metodologii, alinierea la prioritățile corporative, definirea parametrilor și activităților, efectuarea evaluării riscului de materialitate și asigurarea angajamentului părților interesate.

  • FAZA 2

ANALIZA ȘI MASURAREA. În această fază, BDO selectează instrumente și procese (inclusiv sfaturile privind cadrele de raportare) pentru a capta în mod eficient datele și conținutul ESG. BDO sprijină organizația în colectarea informațiilor necesare, verificarea datelor și asigurarea faptului că acestea sunt interpretate și capturate corect în parametrii de raport definiți.

  • FAZA 3

RAPORT ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE. În această fază, BDO facilitează pregătirea proiectului final al raportului pe baza unei analize atente și a colaborării cu managementul. Ca urmare a acestui efort de coordonare, BDO sprijină organizația în definirea conținutului prin asigurarea alinierii cu cadrele de raportare adecvate și cerințele de reglementare, oferind de asemenea rafinament stilistic pentru o comunicare eficientă și transparentă. 

BDO sprijină clienții noștri pe o cale strategică de raportare, comunicare, dialog și poziționare în rândul părților interesate și pe piață:

 

  • ANALIZA MATERIALITĂȚII, este activitatea de bază pentru începerea raportării. Constă în identificarea impacturilor primare ale elementelor economice, de mediu și sociale, rezumate într-o Matrice de Materialitate. Această analiză metodologică ajută la determinarea dimensiunilor mai largi ale companiei, definindu-i rolul strategic în raport cu sectorul și provocările din context național și internațional.
  • STAKEHOLDER ENGAGEMENT, activitate desfășurată în scopul actualizării Analizei de materialitate. BDO ar propune un program de implicare strategică cu părțile cheie interesate pentru a asigura comunicarea și alinierea obiectivelor programului.
  • „GÂNDIREA INTEGRATĂ” își propune să privească o afacere în mod integral pentru a găsi oportunități de creare de valoare folosind o combinație de metode financiare și non-financiare. BDO însoțește organizația în această călătorie, incluzând un orizont pe termen scurt, mediu și lung. Folosind cadre recunoscute la nivel internațional, BDO promovează procese de raportare ESG care permit publicarea periodică a raportului non-financiar (pe lângă raportul financiar anual), sau a raportului financiar integrat - și anume un singur document anual care conține atât informații financiare, cât și non-financiare în conformitate cu industrie. standardele.
  • ROLUL OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ - ODD-urile încurajează afacerile să facă din dezvoltarea sustenabilă o parte centrală a strategiei lor de afaceri pentru a se asigura că organizațiile îndeplinesc nevoile prezentului fără a compromite nevoile generațiilor viitoare.

 

Având în vedere natura transformațională a integrării sustenabilității într-o organizație, BDO a dezvoltat asistență de consiliere cuprinzătoare pentru a se asigura că oferim clienților cele mai bune soluții. Aria globală a BDO în 164 de țări și forța de muncă de peste 97.200 de angajați ne permite să lucrăm la nivel global, acționând în același timp la nivel local. Beneficiăm de o prezență globală, acces la informații despre industrie și comerciale și o forță de muncă diversă la nivel global pe care clienții noștri o pot accesa. Cadrul nostru global de servicii de sustenabilitate îi reunește pe cei mai buni din BDO, de la expertiză în servicii până la experți din industrie.