Consultanță financiară și instituțională

Facilitarea tranzacțiilor oferind cele mai bune soluții

Avem o experiență relevantă în domeniul asistenței tehnice în cadrul USAID, BERD, Banca Mondială, proiectelor UE, oferind sprijin instituțional pentru diferite entități în următoarele domenii:

 • Proiectarea strategiilor de dezvoltare naționale și locale;
 • Consultanță privind cadrul instituțional pentru anumite sectoare ale serviciilor municipale;
 • Asistență în procesul de descentralizare;
 • Consolidarea instituțională a autorităților;
 • Program de îmbunătățire a performanței operaționale și financiare (FOPIP);
 • Analiză de Benchmarking.

Servicii de consultanță pentru beneficiarii fondurilor și autorităților competente
Putem oferi asistență personalizată în domeniul strategiilor de dezvoltare pe termen lung și a celor de investiții, prin următoarele servicii:

1. Identificarea proiectului

 • Evaluarea nevoilor clientului;
 • Realizarea unei schițe de proiect/prioritizarea proiectului;
 • Identificarea programelor de finanțare ale UE;
 • Identificarea resurselor pentru cofinanțare;
 • Master Planuri;
 • Întocmirea planului bugetar.

2. Pregătirea proiectului

 • Studiu de fezabilitate;
 • Evaluarea instituțională;
 • Analiza cost-beneficiu;
 • Analiza de bonitate;
 • Sprijin privind conceperea proiectului;
 • Sprijin privind obținerea fondurilor pentru cofinanțare;
 • Pregătirea aplicației financiare.

3. Implementarea proiectului

 • Managementul proiectului;
 • Consultanță privind structura adecvată de personal;
 • Consultanță privind sistemele de control adecvate;
 • Sprijin privind managementul riscului;
 • Sprijin privind dezvoltarea procedurilor;
 • Sprijin privind achizițiile în cadrul contractelor de grant;
 • Verificarea eligibilității cheltuielilor;
 • Sisteme de control intern;
 • Management financiar;
 • Monitorizare;
 • Managementul neregulilor;
 • Audit extern;
 • Strategia în domeniul resurselor umane;
 • Acțiuni de informare și publicitate.