• Consultanta financiara si institutionala

Facilitarea tranzactiilor oferind cele mai bune solutii

Avem o experienta relevanta in domeniul asistentei tehnice in cadrul USAID, BERD, Banca Mondiala, proiectelor UE, oferind sprijin institutional pentru diferite entitati in urmatoarele domenii:

 • Proiectarea strategiilor de dezvoltare nationale si locale;
 • Consultanta privind cadrul institutional pentru anumite sectoare ale serviciilor municipale;
 • Asistenta in procesul de descentralizare;
 • Consolidarea institutionala a autoritatilor;
 • Program de imbunatatire a performantei operationale si financiare (FOPIP);
 • Analiza de Benchmarking.

 

Servicii de consultanta pentru Beneficiarii Fondurilor si Autoritatilor competente

Putem oferi asistenta personalizata in domeniul strategiilor de dezvoltare pe termen lung si a celor de investitii, prin urmatoarele servicii:

Identificarea proiectului

 • Evaluarea nevoilor clientului;
 • Realizarea unei schite de proiect/prioritizarea proiectului;
 • Identificarea programelor de finantare ale UE;
 • Identificarea resurselor pentru cofinantare;
 • Master Planuri;
 • Intocmirea planului bugetar

 

Pregatirea Proiectului

 • Studiu de fezabilitate;
 • Evaluarea institutionala;
 • Analiza cost-beneficiu;
 • Analiza de Bonitate;
 • Sprijin privind conceperea proiectului;
 • Sprijin privind obtinerea fondurilor pentru cofinantare;
 • Pregatirea aplicatiei financiare.

 

Implementarea Proiectului

 • Managementul proiectului;
 • Consultanta privind structura adecvata de personal;
 • Consultanta privind sistemele de control adecvate;
 • Sprijin privind managementul riscului;
 • Sprijin privind dezvoltarea procedurilor;
 • Sprijin privind achizitiile in cadrul contractelor de grant;
 • Verificarea eligibilitatii cheltuielilor;
 • Sisteme de control intern;
 • Management financiar;
 • Monitorizare;
 • Managementul neregulilor;
 • Audit extern;
 • Strategia in domeniul resurselor umane;
 • Actiuni de informare si publicitate.