This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Declaratia de transparenta 2017

Declaratia de transparenta 2017

BDO Romania

Introducere

(1) Auditorii statutari si firmele de audit care efectueaza auditul statutar al entitatilor de interes public publica pe website-ul propriu, in conformitate cu Legea nr. 162/2017 privind Auditul Statutar, Regulamentul (UE) nr. 537/2014 privind cerintele specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public, in termen de 3 luni de la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, un raport anual privind transparenta, care include cel putin urmatoarele:

A) O descriere a formei legale si a actionariatului firmei de audit;

B); Daca auditorul statutar sau firma de audit este membra a unei retele:

                (i) O descriere a retelei si a acordurilor legale si structurale din retea, in cazul in care firma de audit apartine unei retele

                (ii) Numele fiecarui auditor statutar care opereaza ca unic practicant sau a firmei de audit care este membra a retelei;

                (iii) tarile in care fiecare auditor statutar opereaza ca unic practicant sau firma de audit membra a retelei este calificata ca auditor statutar sau isi are administratia centrala ori biroul inregistrat ca sediu central;

                (iv) cifra de afaceri totala a auditorilor statutari ce opereaza ca unici practicanti sau a firmelor de audit membre ale retelei, rezultata din auditul statutar a declaratiilor financiare anuale consolidate;

C) O descriere a structurii conducerii firmei de audit;

D) O descriere a sistemelor interne de control al calitatii existente in firma de audit sau a auditorului statutar si o declaratie a organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii acestora;

E) O indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independenta pentru asigurarea calitatii prevazuta la art. 26;

F) O lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de catre firma de audit in exercitiul financiar precedent;

G) O declaratie in legatura cu politicile firmei de audit privind independenta, care confirma, de asemenea, ca a avut loc o verificare interna a modului in care a fost respectata independenta;

H) O declaratie privind politica pe care o urmeaza firma de audit sau auditorul statutar cu privire la formarea profesionala continua a auditorilor statutari prevazuta  in Articolul 13 din Directiva 43/2006/EC;

I)  Informatii privind baza pentru remunerarea partenerilor in firma de audit;

J) O descriere a politicii auditorului statutar sau a firmei de audit cu privire la rotatia partenerilor si a angajatilor cheie din audit, in conformitate cu Articolul 17(7);

K) Cifra de afaceri totala a auditorului statutar sau a firmei de audit, impartita in:

                (i) veniturile din auditul statutar ale declaratiilor financiare consolidate detinute de entitati de interes public si entitati ce apartin de un grup de intreprinderi a carui firma mama este o entitate de interes public;

                (ii) veniturile din auditul statutar ale declaratiilor financiare anuale si consolidate ale altor entitati;

                (iii) veniturile din serviciile non-audit ale entitatilor ce sunt auditate de catre auditorul statutar sau de firma de audit;

                (iv) veniturile din serviciile non-audit ale altor entitati.

Toate informatiile prezentate in aceasta declaratie sunt valabile la 31 Decembrie 2017.