• Declaratia de transparenta 2017

Declaratia de transparenta 2017

BDO Romania

Introducere

(1) Auditorii statutari si firmele de audit care efectueaza auditul statutar al entitatilor de interes public publica pe website-ul propriu, in conformitate cu Legea nr. 162/2017 privind Auditul Statutar, Regulamentul (UE) nr. 537/2014 privind cerintele specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public, in termen de 3 luni de la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, un raport anual privind transparenta, care include cel putin urmatoarele:

A) O descriere a formei legale si a actionariatului firmei de audit;

B); Daca auditorul statutar sau firma de audit este membra a unei retele:

                (i) O descriere a retelei si a acordurilor legale si structurale din retea, in cazul in care firma de audit apartine unei retele

                (ii) Numele fiecarui auditor statutar care opereaza ca unic practicant sau a firmei de audit care este membra a retelei;

                (iii) tarile in care fiecare auditor statutar opereaza ca unic practicant sau firma de audit membra a retelei este calificata ca auditor statutar sau isi are administratia centrala ori biroul inregistrat ca sediu central;

                (iv) cifra de afaceri totala a auditorilor statutari ce opereaza ca unici practicanti sau a firmelor de audit membre ale retelei, rezultata din auditul statutar a declaratiilor financiare anuale consolidate;

C) O descriere a structurii conducerii firmei de audit;

D) O descriere a sistemelor interne de control al calitatii existente in firma de audit sau a auditorului statutar si o declaratie a organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii acestora;

E) O indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independenta pentru asigurarea calitatii prevazuta la art. 26;

F) O lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de catre firma de audit in exercitiul financiar precedent;

G) O declaratie in legatura cu politicile firmei de audit privind independenta, care confirma, de asemenea, ca a avut loc o verificare interna a modului in care a fost respectata independenta;

H) O declaratie privind politica pe care o urmeaza firma de audit sau auditorul statutar cu privire la formarea profesionala continua a auditorilor statutari prevazuta  in Articolul 13 din Directiva 43/2006/EC;

I)  Informatii privind baza pentru remunerarea partenerilor in firma de audit;

J) O descriere a politicii auditorului statutar sau a firmei de audit cu privire la rotatia partenerilor si a angajatilor cheie din audit, in conformitate cu Articolul 17(7);

K) Cifra de afaceri totala a auditorului statutar sau a firmei de audit, impartita in:

                (i) veniturile din auditul statutar ale declaratiilor financiare consolidate detinute de entitati de interes public si entitati ce apartin de un grup de intreprinderi a carui firma mama este o entitate de interes public;

                (ii) veniturile din auditul statutar ale declaratiilor financiare anuale si consolidate ale altor entitati;

                (iii) veniturile din serviciile non-audit ale entitatilor ce sunt auditate de catre auditorul statutar sau de firma de audit;

                (iv) veniturile din serviciile non-audit ale altor entitati.

Toate informatiile prezentate in aceasta declaratie sunt valabile la 31 Decembrie 2017.