• Declaratia de transparenta 2016

Declaratia de transparenta 2016

Introducere

(1) Auditorii statutari si firmele de audit care efectueaza auditul statutar al entitatilor de interes public publica pe website-ul propriu, in conformitate cu OUG 90/2008, Capitolul 10, Art 46, in termen de 3 luni de la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, un raport anual privind transparenta, care include cel putin urmatoarele:

A) O descriere a formei legale si a actionariatului firmei de audit;

B) O descriere a retelei si a acordurilor legale si structurale din retea, in cazul in care firma de audit apartine unei retele;

C) O descriere a structurii conducerii firmei de audit;

D) O descriere a sistemelor interne de control al calitatii existente in firma de audit si o declaratie a organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii acestora;

E) O indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independenta pentru asigurarea calitatii prevazuta la art. 31;

F) O lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de catre firma de audit in exercitiul financiar precedent;

G) O declaratie in legatura cu politicile firmei de audit privind independenta, care confirma, de asemenea, ca a avut loc o verificare interna a modului in care a fost respectata independenta;

H) O declaratie privind politica pe care o urmeaza firma de audit cu privire la formarea profesionala continua a auditorilor statutari prevazuta la art. 11;

I) Informatii financiare care arata importanta firmei de audit, cum ar fi cifra totala de afaceri divizata pe onorarii din auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare imbunatatirii calitatii informatiilor, servicii de consultanta fiscala si alte servicii care nu sunt de audit;

J) Informatii privind baza pentru remunerarea partenerilor.

(2) Raportul privind transparenta este semnat de auditorul statutar sau de reprezentantul legal al firmei de audit, dupa caz. Semnarea se poate realiza si prin intermediul semnaturii electronice, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Toate informatiile prezentate in aceasta declaratie sunt valabile la 31 Decembrie 2016.

A) Descriere a formei legale si a actionariatului firmei de audit;

BDO Audit SRL, BDO Auditors & Accountants SRL si BDO Auditors & Business Advisors SRL sunt societati comerciale cu capital privat romanesc, fiind organizate ca societati cu raspundere limitata. Asociatii sunt persoane fizice care indeplinesc prevederile legate de competenta si calificari profesionale cerute de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).

In afara BDO Audit, BDO Auditors & Accountants si BDO Auditors & Business Advisors, mai operam in Romania prin intermediul a inca sase companii: BDO Business Advisory, BDO Business Restructuring, BDO Outsourcing Services, BDO Support Services, BDO Tax si  Tudor Andrei si Asociatii, societate civila profesionala de avocati, afiliata BDO Romania si membra a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

La 31 decembrie 2016 erau 8 asociati in BDO Audit, 2 in BDO Auditors & Accountants si 2 in BDO Auditors & Business Advisors:

BDO Audit

Asociat

%

Nicu Cretu

27.5

Silviu Manolescu

26.7

BDO Support Services

10

Cristian Iliescu

7.7

George Stancu

7.7

Mircea Tudor

7.7

Vasile Bulata

7.7

Alina Constandache

5

BDO Auditors & Accountants

Asociat

%

BDO Audit

60

Dan Apostol

40

BDO Auditors & Business Advisors

Asociat

%

BDO Audit

60

Dan Stirbu

40

Ne desfasuram activitatea prin intermediul celor patru birouri: patru in Romania (in Bucuresti, Cluj, Timisoara si Iasi) si unul in Moldova, Chisinau.

B) Managementul riscului  Descriere a retelei si a acordurilor legale si structurale din retea, in cazul in care firma de audit apartine unei retele

BDO Audit SRL, BDO Auditors & Accountants SRL si BDO Auditors & Business Advisors SRL sunt Firme Membre din Romania ale retelei internationale BDO. BDO este a cincea retea globala de cabinete profesionale de contabilitate, audit si consultanta, cu venituri de peste 7.6 mld $. Reteaua globala isi desfasoara activititatea prin intermediul a 1,400 de birouri din 158 tari, adunand la un loc peste 67,000  profesionisti.

Fiecare Firma Membra BDO este membra a BDO International Limited, o companie din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord limitata prin garantie ("limited by guarantee"), fie ca membru cu drept de vot (cate unul pe tara) sau membru fara drept de vot.

Reteaua BDO este guvernata de Consiliu, Policy Board si de organul executiv (sau Global Leadership Team) al BDO International Limited.

Consiliul este alcatuit din cate un reprezentant al membrilor cu drept de vot si include membrii BDO International Limited in adunarea generala. Consiliul aproba bugete, numeste Policy Board-ul si aproba orice modificare din cadrul Articolelor si Reglementarilor referitoare la BDO International Limited.

Policy Board, Consiliul de Administratie al BDO International Limited, este alcatuit in prezent din cate un reprezentant al celor mai mari cinci firme din cadrul retelei, a caror numire pe cate trei ani de zile este aprobata de Consiliu. Policy Board-ul stabileste politicile si prioritatile pentru intreaga retea si supravegheaza activitatea desfasurata de Global Leadership Team. Policy Board-ul se reuneste de cel putin patru ori pe an, chiar mai des daca este nevoie. Global Leadership Team are in sarcina coordonarea activitatilor zilnice ale retelei. Este condusa de catre CEO si include Directorii internationali pe audit, contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, client service, dezvoltarea retelei si Secretarul International.

Furnizarea serviciilor in cadrul retelei BDO este coordonata de Brussels Worldwide Services BVBA, o companie cu raspundere limitata infiintata in Belgia, cu sediul administrativ in Brussels. BDO International Limited si Brussels Worldwide Services BVBA nu furnizeaza servicii profesionale clientilor. Acesta este apanajul Firmelor Membre BDO.

Fiecare dintre Firmele Membre BDO, BDO International Limited si Brussels Worldwide Services BVBA reprezinta o entitate juridica separata si nu are nici o raspundere pentru actele sau omisiunile unei alte astfel de entitati. Nimic din aranjamentele sau regulile BDO nu constituie sau implica o relatie de agent sau un parteneriat intre BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA si/sau firmele membre ale retelei BDO.

C) Descriere a structurii conducerii firmei de audit;

Segmentul de business de Audit financiar este parte integranta din firma si este supus aceleiasi structuri de guvernare ca si celelalte segmente de afaceri, dupa cum urmeaza:

Management

Echipa de Management este alcatuita din Managing Partner si Partenerii Seniori care conduc segmentul de business de Audit financiar. Se intruneste o data pe luna si chiar mai frecvent, daca este necesar.

Echipa de Management stabileste strategia de afaceri si asigura implementarea acesteia. Managing Partner-ul si fiecare membru din echipa au, de asemenea, zone specifice de responsabilitate in managementul operational.

Managementul raporteaza de doua ori pe ani partenerilor, prezentand sub forma unui rezumat dezvoltarea afacerii si stabilind obiectivele cheie pentru urmatoarele sase luni.

Managementul riscului

Partenerul responsabil de Managementul riscului trebuie sa se asigure ca obiectivele, calitatea si independenta serviciului oferit clientilor sunt mentinute prin aplicarea unor proceduri bine administrate de acceptare a clientului si de angajament. De asemenea, trebuie sa se asigure ca metodologia este actualizata in mod regulat si publicata, si ca sunt implementate procese riguroase ce au ca scop identificarea si rezolvarea conflictelor de interes.

Toti partenerii si personalul trebuie sa trimita anual confirmari ale conformitatii cu prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv declaratii de independenta.

D) Descriere a sistemelor interne de control al calitatii existente in firma de audit si o declaratie a organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii acestora;

Am implementat un sistem al calitatii interne ce ofera asigurare rezonabila asupra faptului ca personalul profesional de la toate nivelele operationale mentine independenta atat in fapt, cat si in aparenta, in conformitate cu standardele profesionale si isi indeplineste responsabilitatile profesionale cu integritate si obiectivitate.

Sistemul calitatii interne al Companiei poate fi divizat in urmatoarele elemente:

 • Responsabilitati de leadership pentru calitatea in cadrul firmei
 • Manualele tehnice ale firmei
 • Acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a angajamentelor specifice
 • Resurse umane
 • Performanta angajamentelor
 • Monitorizare

1) Responsabilitati de leadership pentru calitatea in cadrul firmei

Scopul nostru principal este de a oferi cea mai inalta calitate a serviciilor in conformitate cu standardele profesiei de contabilitate si audit. Pentru a-l atinge, am dezvoltat politici si proceduri care asigura faptul ca toata munca prestata este de o calitate inalta.

Controlul calitatii in cadrul unei firme este dependent de structura organizational care defineste clar responsabilitatile diferitelor nivele de management.

Alaturi de managementul firmei, Partenerul responsabil de Calitate si Managementul Riscului inoculeaza valori profesionale si etice in firma prin:

 • Dezvoltarea de linii directoare privind obtinerea asigurarii si comunicarea lor catre profesionistii firmei
 • Mentinerea practicii de audit a firmei la cele mai inalte standarde ale profesiei
 • Monitorizarea independentei
 • Supervizarea activitatii de auditare a firmei
 • Evaluarea politicilor si procedurilor de control ale firmei
 • Supervizarea programelor de educatie profesionala continua ale firmei

Fiecare Partener de Audit este in principal responsabil pentru coordonarea performantei echipelor de audit si atingerea standardelor care corespund obiectivelor profesionale ale firmei.

Managerii de Audit Seniori si Managerii de Audit sunt responsabili pentru delegarea, supervizarea si revizuirea muncii de audit realizata de personalul profesionist.

2) Manualele tehnice ale firmei

Manualul de Politici de Independenta si Proceduri al BDO poate fi accesat online de catre fiecare profesionist, pe reteaua interna a firmei.

Manualele firmei si alte materiale cu rol indrumator sunt disponibile personalului in functie de ariile de specialitate si responsabilitate, fiind de asemenea prezente pe reteaua interna. Acest manuale confera uniformitate aspectelor procedurale si tehnice din cadrul firmei.

3) Acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a angajamentelor specifice

Inainte de acceptarea unui nou client de audit, firma noastra se asigura ca nu exista probleme de natura etica sau referitoare la independenta ce ar putea intra in conflict cu prevederile codului etic. Mai mult decat atat, ne asiguram ca am fost numiti ca urmare a unei proceduri conforme si legale.

Procedurile de acceptare pe care firma noastra le urmeaza in procesul de numire pe pozitia de auditori pentru un client nou sau de continuare a angajamentelor existente sunt rezumate in pasii urmatori:

 • Luarea in considerare a informatiilor privind integritatea managementului companiei, pentru a vedea daca posibilul client este de buna credinta;
 • Evaluarea problemelor legate de litigii si publicitate aferente potentialului client;
 • Strangerea de informatii relevante de la fostul auditor;
 • Evaluare informatiilor referitoare la client: finantarea clientului, performanta recenta si cea pe termen lung, controlul intern, politicile contabile dezvoltate, competenta si onestitatea management-ului sau a partilor implicate, tranzactii neobisnuite;
 • Personalizarea si realizarea unor proceduri test specifice de audit in vederea minimizarii riscului;
 • Evaluarea abilitatii noastre de a servi clientul;
 • Reevaluarea periodica a clientilor pentru retinere.

4) Resurse Umane

Recrutare

Politicile si procedurile de recrutare sunt stabilite pentru a oferi asigurare rezonabila asupra faptului ca angajatii respectivi poseda cunostintele si abilitatile adecvate ce le permit sa isi desfasoare activitatea in mod competent.

Angajam in principal Auditori Juniori, experienta anterioara nefiind obligatorie, prin intermediul departamentului nostru de Resurse Umane. Selectam oamenii pe baza unei evaluari psihologice, a unui test IQ, dublate de un test de natura profesionala si a unuia de limba straina. Viitorul angajat trebuie sa fie inteligent, motivat, flexibil, onest, sa invete repede si sa fie orientat catre munca in echipa.

Politicile si procedurile de personal ale firmei care sunt relevante pentru aplicanti si pentru noii angajati sunt comunicate acestora la momentul venirii in firma.

Cel putin anual, Directorul de Resurse Umane, impreuna cu Managing Partner-ul, revizuiesc politicile si procedurile de angajare pentru a vedea daca acestea sunt potrivite si opereaza in mod eficace.

Evaluarea performantei

Evaluarea performantei este evaluarea periodica a caracteristicilor specifice care ar trebui demonstrate de fiecare individ in ducerea la bun sfarsit a sarcinilor si responsabilitatilor care i-au fost incredintate.

Cel mai important factor luat in calcul in momentul evaluarii personalului este calitatea muncii realizate.

Capabilitati si competenta

Suntem dedicati dezvoltarii si mentinerii celor mai inalte standarde posibile ale competentei tehnice prin intermediul programului nostru de dezvoltare profesionala. Dezvoltarea Profesionala Continua ("DPC") reprezinta piatra de temelie a acelui efort. Acest angajament este realizat prin participarea la cursuri ce au ca subiect politicile si procedurile adecvate, precum si cunostintele tehnice de specialitate.

Dezvoltarea carierei si promovarea

Politicile si procedurile pentru avansarea personalului sunt stabilite pentru a oferit asigurare rezonabila asupra faptului ca oamenii selectati vor avea calificarile necesare de a indeplini responsabilitatile ce li s-au alocat. In aceasta privinta, printre altele, revizuim cu atentie performanta prin intermediul rezultatelor si raportarilor verbale realizate de superiorii lor. Profesionistii sunt promovati la nivelul urmator numai in momentul in care sunt pregatiti pentru responsabilitatile crescute pe care le aduce cu sine o promovare.

Din momentul in care un auditor a acumulat suficienta experienta in pozitia de manager, el sau ea poate deveni eligibil pentru promovarea pe postul de Partener. Acest lucru poate deveni posibil pe baza unui numar de criterii, cele mai importante dintre ele fiind: contactele interne si externe, interactiunea cu clientii, abilitatile de conducere, cunostiintele si abilitatile posedate, activitati speciale in cadrul grupurilor de lucru, integritate, onestitate si caracter moral.

5) Realizarea misiunii de audit

Metodologie comuna 

Politicile si procedurile noastre acopera ariile de planificare, executie, supervizare, revizuire, documentare si comunicarea rezultatelor fiecarui angajament. In plus, politicile si procedurile prevad ca toti profesionistii sa faca referire la metodologia firmei, cea autorizata sau alte surse si sa se consulte, in mod regulat, cu indivizi din cadrul sau din afara firmei, atunci cand este cazul. (de ex, cand avem de a face cu probleme neobisnuite sau complexe). Aceasta metodologie este in intregime in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, cand este cazul, aceste procese comune sunt utilizate de firmele membre BDO.

Supervizare si revizuire

Personalul de audit profesionist include managing partneri, parteneri de audit, manageri de audit, auditori seniori, auditori in-charge si contabili ale caror responsabilitati sunt corespunzatoare experientei si expertizei pe care le poseda.

Politicile noastre prevad ca toate rapoartele, declaratiile financiare, documentele de lucru, scrisorile de management si alte scrisori, sa fie revizuite de altcineva decat cel care le-a pregatit. In functie de raportul sau documentul de lucru eliberat, nivelul celui care il va revizui difera (de ex, ar putea fi ori un partener de audit, ori un manager de audit)

Obiectivul principal al acestui proces de revizuire este de a verifica daca este data opinia de audit corecta cu privire la declaratiile financiare, confirmand faptul ca auditul a rezultat in obtinerea probelor suficiente pentru oferirea unei asigurari inalte, dar nu absolute, ca toate problemele materiale sau potential materiale sau aspectele ridicate in cursul auditului au fost rezolvate in mod satisfacator si ca auditul s-a desfasurat in conformitate cu politicile si procedurile firmei.

Consultarea

Practicile noastre de consultare constau in oferirea de asigurare rezonabila asupra faptului ca auditorii vor cauta asistenta pe probleme de contabilitate si audit, in masura in care este necesar, de la persoane cu niveluri corespunzatoare de cunostinte, competenta, judecata si autoritate.

6) Monitorizare

Sistemul nostru de controlul calitatii include urmatoarele proceduri:

i)    Analiza si evaluarea: (a) actualizarilor (b) rezultatatele testarii independentei, (c) dezvoltarea profesionala continua a personalului profesionist, si (d) decizii legate de acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a angajamentelor

ii)    Programul inspectiilor (vezi mai sus) este:

 • Inspectia calitatii din partea retelei BDO la fiecare 3 ani pentru angajamente, in scopul de a oferi asigurare rezonabila ca politicile si procedurile BDO din domeniul controlului calitatiii sunt efectiv aplicate
 • CAFR inspecteaza in mod periodic misiunile noastre pentru a oferi asigurare rezonabila ca Standardele Romane De Audit, care au la baza Standardele Internationale de Audit si procedurile de controlul calitatii sunt efectiv aplicate
 • Inspectia anuala de calitate interna realizat de un ofiter independent cu experienta si calificarile adecvate, care asigura inspectarea anuala a cel putin un raport per partener de audit. Obiectivele acestei inspectii sunt:
  • Conformitatea cu ISA si standardele romane de audit asa cum sunt ele adoptate de catre CAFR
  • Conformitatea cu Metodologia de Audit BDO
  • Cele mai bune practici privind planificarea, executia si finalizarea unei misiuni

iii)    Determinarea masurilor corective si a imbunatatirilor in cadrul sistemului de control al calitatii

iv)    Follow-up pentru a ne asigura ca masurile necesare asupra politicilor si procedurilor de control al calitatii sunt realizate in mod regulat

Declaratia Managementului cu privire la eficacitatea functionarii

Aceste politici, proceduri si activitati de monitorizare implementate la BDO Audit, BDO Auditors & Accountants si BDO Auditors & Business Advisors au oferit managementului firmei asigurare rezonabila ca firma, partenerii si personalul au respectat cerintele profesionale, de reglementare si legale aplicabile, ca munca a fost prestata in mod consecvent la standarde inalte  si ca au fost emise rapoartele adecvate. Managementul firmei a avut in vedere si rezultatele inspectiilor realizate de CAFR si BDOGC in momentul formularii acestei opinii.

E) Indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independenta pentru asigurarea calitatii prevazuta la art. 31;

In cazul BDO Audit, ultima inspectie realizata de Camera Auditorilor Financiari Romania a avut loc pe data de 27 octombrie 2014. Compania a primit calificativul A, obtinand scorul de 100 din 100.
 

F) Lista cu entitatile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de catre firma de audit in exercitiul financiar precedent;

Clientii de audit listati pe o piata reglementata din UE:

 • Antibiotice SA
 • Biofarm SA
 • Cemacon SA
 • CONDMAG S.A.
 • COS TARGOVISTE SA
 • IFMA SA
 • Laminorul SA
 • Mecanica Fina SA
 • PRIMCOM SA
 • ROMAERO S.A.
 • ROPHARMA SA
 • SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
 • SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA

G) Declaratie in legatura cu politicile firmei de audit privind independenta, care confirma, de asemenea, ca a avut loc o verificare interna a modului in care a fost respectata independenta;

Liniile directoare privind independenta companiei sunt localizate pe intranet, unde se gasesc si urmatoarele:

 • Manualul de politici si proceduri ce sumarizeaza regulile ISA (Standardele Internationale de Audit) si IFAC Codul de Etica pentru Profesionisti. Manualul este folosit ca prima resursa pentru documentare cu privire la intrebarile legate de independenta.
 • Baza de date care contine o lista actualizata a tuturor entitatilor in cadrul carora ni se interzice sa detinem orice interes financiar si si cu care nu putem avea o relatie de afaceri / personala. Toti profesionistii verifica lista in mod regulat pentru a avea confirmarea faptului ca participatiile lor financiare (stocuri, imprumuturi, etc) nu sunt in cadrul unor companii aflate pe lista. Profesionistii trebuie sa verifice lista inainte de a achizitiona orice stocuri sau de a obtine imprumuturi. Baza de date este monitorizata de Managing Partner. Pentru a facilita revizuirea, schimbarile din lista (adaugirile si eliminarile) sunt trimise luna prin e-mail tuturor profesionistilor.

In plus, alte masuri cheie ce fac parte din sistemul de control al calitatii independentei includ:

 • O confirmare online anuala de independenta, completata de toti profesionistii si care sa includa intrebari referitoare la interese de natura financiara si relatii de natura profesionala / personala cu entitatile restrictionate;
 • Testarea confirmarilor de independenta ale partenerilor si managerilor inainte de acceptarea / reacceptarea fiecarei misiuni de audit;
 • Confirmari, corespondenta si chestionare anuale pentru uzul tuturor Firmelor Membre BDO;

Testarea indendententei daca Firma ofera alte servicii unui client, se are grija sa nu se indeplineasca si functii de management sau sa se ia decizii de management.

H) Declaratie privind politica pe care o urmeaza firma de audit cu privire la formarea profesionala continua a auditorilor statutari prevazuta la art. 11;

Oamenii sunt cea mai importanta resursa pentru afacerea noastra, asadar investim timp, resurse finale si umane importante in dezvoltarea lor profesionala continua.

Programul de training anual al BDO include atat traininguri in-house, cat si unele externe, ce trateaza diferite subiecte din domeniul financiar: raportare, audit financiar, actualizarea standardelor de raportare, audit intern, evaluarea riscului etc. Cursurile regionale ce au loc la nivel de retea BDO sunt organizate anual, oamenii nostri beneficiind, de asemenea, si de experienta si cunostintele tutorilor straini.

Fiecare nivel de personal are un set obligatoriu de training-uri, cursuri si examene profesionale prin care trebuie sa treaca in fiecare an pentru a-si dezvolta cariera si a imbunatati calitatea serviciilor oferite clientilor.

La BDO credem intr-o cultura bazata pe notiunea de performanta, in care oamenii sunt promovati si sprijiniti in procesul lor de dezvoltare continua prin identificare nevoilor de imbunatatire si prin oferirea accesului la resursele si trainingurile centrului de cunostinte.

Ii sprijinim si incurajam pe profesionistii nostri sa devina membri ai corpurilor profesionale nationale si internationale si sa obtina calificari prestigioase relevante in domeniul financiar.

I) Informatii financiare care arata importanta firmei de audit, cum ar fi cifra totala de afaceri divizata pe onorarii din auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare imbunatatirii calitatii informatiilor, servicii de consultanta fiscala si alte servicii care nu sunt de audit;

Cifra de afaceri consolidata pentru BDO Audit SRL, BDO Auditors & Accountants SRL si BDO Auditors & Business Advisors SRL la 31 Decembrie 2016:

 Servicii

Lei 

  Audit & conexe

14,213,056 

    din care:

 

   Audit statutar si IFRS

 12,001,985 

   Consultanta fiscala

  252,193
    Alte servicii  8,352,281

    Total

22,817,530

 

J) Informatii privind baza pentru remunerarea partenerilor

Profiturile sunt impartite intre parteneri pe baza unor criterii de performanta agreate. Alocarile sunt bazate pe o prima transa fixa, plus o a doua transa in functie de performanta atinsa de fiecare partener individual. Exista prevazute plati pentru performanta exceptionala, reziliere a contractului sau stimulente pentru noii parteneri.

                                                                                                                           31 Martie 2017