Procedurile de prevenire a insolventei

Procedurile de prevenire a insolventei

 

ACORDUL DE RESTRUCTURARE

Ce este acordul de restructurare?

►   Procedura acordului de restructurare este noua procedura de prevenire a insolventei prin care debitorul, in scopul redresarii activitatii sale, supune confirmarii judecatorului sindic un acord de restructurare negociat in prealabil cu creditorii ale caror creante sunt afectate.

Cine poate beneficia de acordul de restructurare?

►   Orice intreprindere aflata in dificultate, dar nu in stare de insolventa.

Avantajele acordului de restructurare

►   Gradul ridicat de confidentialitate, interventia instantei este limitata si se face ulterior negocierii si aprobarii acordului de restructurare;

►   Administratorul restructurarii este ales exclusiv de catre debitor, dintre practicienii in insolventa autorizati potrivit Legii;

►   Negocierea directa individuala sau colectiva cu toti sau o parte din creditori; Diferentierea creantelor afectate de cele neafectate, ce ofera o sansa reala de aprobare a acordului de catre creditori, avand in vedere ca acesta este votat numai de catre creditorii ale caror creante vor fi afectate prin implementarea acordului;

►   Pastrarea controlului de catre debitor;

►   Pastrarea locurilor de munca.

Caracteristicile si efectele acordului de restructurare

►   Procedura in mare parte out-of-court, doar ulterior negocierilor si obtinerii voturilor se va depune cererea de confirmare la judecatorul sindic;

►   Negocierea poate fi inceputa numai de catre debitor;

►   Executarile silite nu se suspenda. Premisa inceperii negocierilor este relatia buna dintre debitor si creditori, intreprinderea in dificultate nefiind presata de executarile silite pornite sau care urmeaza a fi pornite;

►   Curgerea dobanzilor nu se suspenda, insa soarta acestora va fi prevazuta ulterior negocierilor, prin acordul de restructurare;

►   Nu este prevazuta o limita a perioadei negocierilor si nici o perioada maxima a acordului, insa monitorizarea a de catre administratorul restructurarii este obligatorie timp de minimum 3 ani.

 

Etapele procedurii acordului de restructurare

1.   Propunerea acordului de restructurare de catre debitor si comunicarea acestuia catre creditori

►   Doar debitorul are dreptul de a depune acordul, nu si creditorii.

2.   Negocierile dintre debitoare si creditori

►   Acordul poate suferi modificari succesive ca urmare a negocierilor.

3.   Votarea si aprobarea acordului de restructurare de catre creditorii cu creante afectate

►   Acordul se voteaza exclusiv de creditorii ale caror creante sunt incluse in acesta ( creante afectate).

4.   Depunerea cererii de confirmare a acordului de restructurare si confirmarea acestuia de catre judecatorul sindic

►   Cererea se depune in maximum 3 zile de la incheierea procesului-verbal de constatare a votului;

►   Cererea, depusa in 3 zile de la data consemnarii votului asupra acordului, se judeca in procedura necontencioasa, fara citarea partilor, in camera de consiliu, asigurandu-se astfel confidentialitatea si celeritatea procedurii.

5.   Derularea activitatii debitorului, conform prevederilor acordului

►   Administratorul restructurarii va comunica creditorilor afectati un raport de analiza trimestrial cu privire la modalitatea de indeplinire a acordului.

6.   Hotararea de inchidere a procedurii.

 

Ipoteze

►   In cazul indeplinirii prevederilor acordului, judecatorul sindic va pronunta hotararea de inchidere la cererea oricarei parti sau a administratorului restructurarii;

►   In cazul esuarii indeplinirii prevederilor acordului, la cererea creditorilor sau a debitoarei, creantele reduse renasc, diminuate ca urmare a platilor efectuate in timpul derularii acordului.

 

 

CONCORDATUL PREVENTIV

Ce este concordatul preventiv?

 • Procedura concordatului preventiv reprezinta procedura judiciara de prevenire a insolventei, a carei deschidere suspenda executarile silite in conditiile legii, iar debitorul isi redreseaza activitatea si isi achita total sau partial creantele afectate in baza unui plan de restructurare votat de creditorii ale caror creante sunt afectate si omologat de judecatorul-sindic.

Cine poate beneficia de concordatul preventiv?

 • Orice intreprindere aflata in dificultate, dar nu in stare de insolventa.

Avantajele concordatului preventiv

 • Administratorul concordatar este ales exclusiv de catre debitor, dintre practicienii in insolventa autorizati potrivit Legii;
 • Negocierea directa ,individuala sau colectiva, cu toti sau o parte din creditori;
 • Planul este opozabil tuturor creditorilor afectati, chiar daca nu toti au votat planul;
 • Durata maxima a planului de restructurare este de 4 ani, cu posbilititatea prelungirii cu inca 1 an, fiind obligatorie plata a 10% din creantele afectate in primul an;
 • Posibilitatea accesarii de finantari noi ori intermediare;
 • Pastrarea controlului afacerii de catre debitor;
 • Pastrarea locurilor de munca;
 • Posibilitatea comunicarii prin mijloace rapide, electronice;
 • Diferentierea creantelor afectate de cele neafectate, ce ofera o sansa reala de aprobare a planului de catre creditori, avand in vedere ca acesta este votat numai de catre creditorii ale caror creante vor fi afectate prin implementarea planului ;
 • Interventia instantei este minima, ceea ce contribuie la celeritatea omologarii si a implementarii acordului.

Caracteristicile si efectele concordatului preventiv

 • Este o procedura cu caracter judiciar;
 • Negocierea poate fi inceputa numai de catre debitor;
 • Executarile silite se suspenda pentru o perioada de 4 luni, putand fi prelungita pana la 12 luni;
 • Curgea dobanzilor si accesoriilor de orice fel se supenda pe perioada de negociere pana la omologarea planului de restructurare, ulterior urmand sa aiba regimul prevazut prin plan;
 • De la data deschiderii procedurii este interzisa incetarea contractelor esentiale sau refuzul executarii acestora pe motivul ca nu au fost achitate sumele restante;
 • Perioada negocierilor este de 60 de zile de la deschiderea procedurii, planul de restructurare putand fi modificat in aceasta perioada;
 • Prescriptia extinctiva se suspenda de la deschiderea procedurii, pe perioada negocierilor si pe cea a restructurarii, daca planul a fost omologat.

 

Etapele procedurii concordatului preventiv

1. Depunerea cererii de deschidere a procedurii concordatului preventiv

 • Cererea se depune de catre debitor la Tribunalul de la sediul debitorului;
 • Si creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii, dar cu acordul prealabil al debitorului;
 • Cererea se judeca de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu;
 • Cererea va cuprinde raportul administratorului concordatar, care analizeaza starea de dificultate.

2. Propunerea planului de restructurare de catre debitor si comunicarea acestuia catre creditori

 • Doar debitorul are dreptul de a depune planul, nu si creditorii.

3. Negocierile dintre debitoare si creditori

 • Planul de restructurare poate suferi modificari ca urmare a negocierilor succesive, pe perioada de 60 de zile de la deschiderea procedurii.

4. Votarea si aprobarea planului de restructurare de catre creditorii cu creante afectate

 • Acordul se voteaza exclusiv de creditorii ale caror creante sunt incluse in plan;
 • In termen de 3 zile de la incheierea procesului-verbal de aprobare a planului de restructurare prin care a fost aprobat planul de restructurare, debitorul solicita judecatorului-sidinc sa omologheze planul de restructurare, care va avea anexat si un raport de evaluare a activelor.

5. Derularea activitatii debitorului, conform prevederilor acordului

 • De la data omologarii planului de restructurare, activitatea debitorului va trebui restructurata in conformitate cu prevederile acestuia, iar drepturile creditorilor afectati urmeaza a fi modificate conform prevederilor acestuia;
 • Administratorul concordatar va intocmi, depune la dosarul cauzei si transmite creditorilor afectati un raport de analiza trimestrial cu privire la modalitatea de indeplinire a planului;
 • Dupa omologare, debitorul isi desfasoara activitatea in limitele afacerii sale obisnuite, in conditiile planului de restructurare, sub supravegherea administratorului concordatar.

6. Hotararea de inchidere a procedurii.

 

Ipoteze

 • In cazul indeplinirii prevederilor planului de restructurare, judecatorul sindic va pronunta hotararea de inchidere, iar datoriile sterse raman definitive;
 • In cazul esuarii indeplinirii prevederilor planului de restructurare, constatata de catre judecatorul-sindic, la cererea creditorilor sau a debitoarei, creantele reduse renasc la data pronuntarii hotararii de inchidere a procedurii, inclusiv in ceea ce priveste dobanzile, penalitatile de intarziere a caror curgere a fost suspendata pe perioada procedurii.

 

 

 

Acord de Restructurare  

Concordat preventiv  

Starea de dificultate 

 • Dificultatea reprezinta starea generata de orice imprejurare care determina o afectare temporara a activitatii ce da nastere unei amenintari reale si grave la adresa capacitatii viitoare a debitorului de a-si plati datoriile la scadenta, daca nu sunt luate masuri adecvate;
 • Debitorul in stare de dificultate este capabil sa isi execute obligatiile pe masura ce devin scadente.

Caracteristici

 • Incepe ca o procedura confidentiala si extrajudiciara, devenind judiciara din momentul confirmarii acordului. Interventia instantei este minima si priveste doar aspectele de legalitate.
 • Procedura judiciara 

Cererea introductiva 

 • Nu exista o obligatie legala pentru deschiderea unei proceduri de restructurare preventiva, insa, prin modificarea Legii societatilor nr. 31/1990 a fost adaugat la art. 73 alin. (11), prin care, printre obligatiile administratorilor/directorilor unei societati care se afla in stare de dificultate se prevede aceea de a lua masuri rezonabile si adecvate pentru evitarea insolventei si pentru reducerea la minimum a pierderilor suferite de creditori, de angajati, de detinatorii de titluri de participatie si de alte parti interesate.
 • Nu exista cerere introductiva;
 • Doar debitorul poate sa inceapa o astfel de negociere.
 • Se depune de debitor catre Tribunalul specializat de la sediul debitorului;
 • Si creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii (insa doar cu acordul prealabil al debitorului).

Solutionarea cererii 

 • Pentru ca nu exista cerere introductiva, procedura incepe extrajudiciar, cu o perioada de negociere a acordul de restructurare si doar ulterior ajungerii la un acord intre debitor si creditorii sai se va depune la judecatorul sindic o cerere de confirmare a acordului de restructurare.
 • Cererea debitorului se judeca in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere si se deschide procedura de concordat preventiv daca sunt indeplinite conditiile legale.

Controlul debitorului 

 • Pastrarea in totalitate a controlului de catre debitor.

Executarile silite 

 • Nu se suspenda de drept executarile silite;
 • Eventuala suspendare a executarilor silite va putea fi facuta doar potrivit dreptului comun.
 • De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate executarile silite pe o perioada de 4 luni;
 • Perioada va putea fi prelungita pana la 12 luni.

Rezilierea/incetarea unor contracte esentiale ca urmare a deschiderii procedurii  

 • Confirmarea acordului de restructurare nu produce efecte juridice in ceea ce priveste rezilierea/incetarea contractelor decat in masura afectarii lor prin acordul de restructurare.
 • De la deschiderea procedurii este interzisa incetarea contractelor esentiale incheiate cu debitorul sau refuzul executarii pe motiv ca nu au fost achitate sumele restante de catre debitor;
 • Orice modificare a contractelor existente se poate face cu acordul creditorilor.

Curgerea dobanzilor, accesoriilor (tratamentul accesoriilor) 

 • Nu se suspenda;
 • Tratamentul lor va fi cel prevazut prin Acordul de restructurare.
 • Se suspenda in timpul perioadei de negociere pana la omologarea planului de restructurare ; 
 • Dupa omologare, tratamentul este cel prevazut in planul de restructurare.

Negocierea 

 • Nu exista o perioada de negocieri determinata;
 • Acordul poate suferi modificari in urma negocierilor;  
 • In aceasta perioada pot avea loc mai multe runde de vot asupra acordului, debitorul putand sa propuna modificari succesive ale acordului;
 • Ulterior obtinerii voturilor se va adresa instantei pentru confirmarea acordului.
 • In 60 de zile de la deschidere, se elaboreaza planul de restructurare;
 • In 60 de zile de la depunerea planului se desfasoara negocierile cu creditorii, acesta putand fi modificat. Totodata in aceasta perioada trebuie si aprobat de catre creditori; 
 • Se pot face modificari succesive ale planului, dupa runde de vot cu rezultat negativ, cu conditia de a se incadra in termenul maxim de 60 de zile;
 • Exista posibilitatea de a solicita judecatorului sindic prelungirea perioadei de negociere si de exprimare a votului (cu maximum 30 de zile);
 • Neaprobarea unui concordat la expirarea perioadei de negociere conduce la inchiderea procedurii fara omologarea unui plan de concordat.

Masurile din acord/plan 

 • Cuprinsul minimal al acordului/planului este detaliat de lege.

Perioada acordului/planului  

 • Nu exista o perioada maxima de implementare, dar 3 ani este obligatorie monitorizarea de catre administratorul restructurarii, chiar daca implementarea este mai indelungata. 
 • O perioada de 48 de luni, cu posibilitate de prelungire cu 12 luni.

Votarea acordului/planului

clase de creditori 

 

 • Categorii de creante clar determinate de lege  
 • Categorii de creante clar determinate de lege;  
 • Posibilitatea stabilirii de sub-categorii pe comunitati de interese.
 •  Categoriile de creante sunt: 
 • creantele care beneficiaza de drepturi de preferinta;
 • creantele salariale;
 • creantele creditorilor esentiali, daca este cazul;
 • creantele bugetare;
 • celelalte creante.  
 • Pentru debitorii care au o cifra de afaceri de pana la 500.000 euro, in echivalent in lei, nu este obligatorie constituirea categoriilor de creante. 

Efectele confirmarii acordului/planului 

 • Un acord de restructurare confirmat este opozabil tuturor creditorilor afectati, inclusiv acelor creditori care au votat impotriva sau nu si-au exprimat votul cu privire la acesta;
 • Acordul de restructurare confirmat nu va produce niciun efect cu privire la creditorii neafectati de prevederile acestuia.
 • Asigura opozabilitatea si obligativitatea Concordatului fata de creditorii afectati, chiar daca au votat impotriva ;
 • Nu este opozabil: 
 • Creditorilor neafectati; 
 • Fata de cei ale caror creante se nasc sau au devenit scadente in perioada intocmirii, negocierii, omologarii Concordatului.

Aderarea la acord/plan 

 • Pentru creditorii care nu au fost cuprinsi de la inceput in acord nu exista obligativitatea trecerii printr-o procedura de aderare-proocedura prealabila.
 • Pentru creditorii care nu au fost cuprinsi de la inceput in Planul de restructurare, exista obligativitatea trecerii printr-o procedura de aderare – procedura prealabila.

Finantarile  

 • Sunt prevazute masuri de protectie pentru  finantarile acordate  (atat cele intermediare cat si cele noi).

Verificarea respectarii acordului/planului  

 • Monitorizare  de catre administratorul restructurarii;
 • Obligativitatea comunicarii catre creditorii afectati a unui raport de analiza trimestrial prin se prezinta modalitatea de indeplinire a acordului de restructurare.
 • Monitorizare de catre administratorul concordatar, dublata de o  verificare trimestriala de catre judecator;
 • Obligativitatea depunerii la dosarul cauzei a unui raport, trimestrial, cu privire la activitatea curenta si la stadiul implementarii planului.

Nerealizarea acordului/planului  

 • Trebuie constatata de instanta, iar efectul este renasterea datoriilor diminuate ca urmare a platilor efectuate pe durata procedurii acordului/planului de restructurare;
 • Creditorii care au drept la perceperea dobanzilor, majorarilor sau penalitatilor de orice fel ori cheltuiala, numite generic accesorii, suspendate prin acordul/planul de restructurare, isi pot calcula accesoriile retroactiv pe perioada derularii acordului/planului de restructurare.

Realizarea acordului/planului  

 • Constatarea de catre instanta;
 • Datoriile sterse raman sterse definitiv.

 

In prezent, mediul de afaceri devine tot mai dinamic, iar companiile pot intalni dificultati in adaptarea la noile conditii, pot risca sa piarda oportunitati si sa inregistreze scaderi ale cotei de piata si destul de des se confrunta cu insolventa.

Facem tot ce ne sta in putere pentru a ajuta companiile in astfel de dificultati sa revina la profitabilitate sau, in cazul in care nu exista alte posibilitati, sa administreze eficient procedurile de faliment.

Lichidare voluntara

 • Acest proces are loc ca urmare a vointei si sub controlul actionarilor/asociatilor unei companii
 • In cadrul acestei proceduri, lichidatorul valorifica activele societatii si distribuie sumele obtinute in acest proces catre creditori si catre proprietarii companiei
 • Este un proces terminal, urmat de radierea societatii

Reorganizare judiciara | Lichidare judiciara

 • Misiunea noastra ca administratori judiciari este de a identifica si exploata oportunitatile pe care compania insolventa le are pentru a fi reorganizata, astfel incat sa ofere creditorilor o alternativa mai buna decat cea care presupune vanzarea activelor in cadrul unei proceduri de lichidare
 • Este sarcina administratorului judiciar sa estimeze sumele de bani care ar putea fi distribuite creditorilor in cadrul reorganizarii, comparativ cu cele distribuibile in cazul lichidarii si sa recomande solutia cea mai avantajoasa de stingere a datoriilor
 • Lichidarea judiciara este o procedura care se desfasoara sub controlul creditorilor si a judecatorului sindic, prin care activele societatii sunt valorificate, iar sumele obtinute sunt distribuite creditorilor si, daca este posibil, actionarilor / asociatilor
 • Principala provocare pentru un practician in insolventa este de a actiona rapid si judicios in scopul de a identifica si implementa cele mai bune solutii pentru a obtine cat mai mult posibil din exploatarea / valorificarea activelor companiei

Consultanta

 • asistenta juridica pentru companiile aflate in insolventa
 • evaluarea posibilitatilor de recuperare a creantelor impotriva societatilor aflate in insolventa
 • pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de reorganizare pentru companiile aflate in insolventa
 • analiza si identificarea solutiei optime pentru iesirea pe o piata

Scopul nostru este de a furniza servicii de calitate catre clientii nostri, cu un raport optim costuri/beneficii, fiind complet transparenti in ceea ce priveste onorariile.

Echipa noastra va pune un accent deosebit pe relatia cu clientii nostri, colaborarea pozitiva fiind extrem de importanta pentru noi.

De asemenea, ne asumam sa investim timpul si resursele necesare pentru a veni in intampinarea problemelor identificate, precum si pentru a gasi solutiile optime in vederea maximizarii averii debitorilor in care preluam mandate de administrator sau lichidator.

 

BDO Romania, a cincea firma de audit si consultanta din tara, are o experienta de peste 30 ani in prestarea de servicii profesionale. Cu peste 250 de profesionisti ce actioneaza in cadrul unor echipe multidisciplinare coordonate de 24 parteneri acreditati de organisme profesionale internationale si locale, oferim astazi toata gama de servicii cerute de piata de audit si consultanta.

Prin apartenenta ca firma membra pentru Romania la reteaua BDO, retea ce ocupa locul cinci in ierarhia mondiala a firmelor de profil, incorporam in serviciile noastre cerintele standardelor profesionale si expertiza unei retele cu peste 111,000 profesionisti ce opereaza prin  1,804 birouri in 164 tari.

 

BDO Audit SRL, BDO Auditors & Accountants SRL, BDO Auditors &  Business Advisors SRL, BDO Business Advisory SRL, BDO Business  Restructuring SPRL, BDO Oursourcing Services SRL, BDO Suport  Services SRL, BDO Tax SRL, Tudor, Andrei si Asociatii sunt societati  romanesti cu raspundere limitata, sunt membre ale BDO  International Limited, o companie din Regatul Unit al Marii Britanii  si Irlandei de Nord limitata prin garantie ("limited by guarantee"),  si fac parte din BDO, retea internationala de firme membre  independente.

BDO este denumirea comerciala pentru reteaua BDO si pentru  fiecare dintre firmele membre BDO.

 

CONTACT

 

business.restructuring@bdo.ro

00 4 021 319 94 76

www.bdo.ro

Aboneaza-te pentru a primi cele mai recente stiri si artiole BDO

Please fill out the following form to access the download.