Modificări privind eșalonarea și instituirea unor facilități fiscale | TaxFlash 86

Modificări privind eșalonarea și instituirea unor facilități fiscale | TaxFlash 86


Modificări privind eșalonarea

În 6 aprilie 2023 a intrat în vigoare OUG 20/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Principalele aspecte prevăzute de ordonanța menționată sunt urmatoarele:

1. Cu privire la eșalonarea clasică

 • Se modifică prevederea referitoare la termenul maxim de 6 luni pentru acordarea eșalonării. Conform noilor prevederi, în acest termen sunt incluși și debitorii ale căror garanții sunt mai mici de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante.
 • Eșalonarea la plată se acordă și pentru obligațiile fiscale/bugetare care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.
 • Eșalonarea la plata nu se mai acordă pentru accize.
 • Contribuabilul poate depune o singură cerere de modificare a deciziei de eşalonare la plată într-un an calendaristic sau, după caz, fracţie de an calendaristic și o singură cerere pentru menținerea unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării anumitor condiții, o singură dată într-un an calendaristic. (anterior puteau fi depuse 2 cereri).

 

2. Cu privire la eșalonarea în formă simplificată

 • Eșalonarea la plată se acordă și pentru obligațiile fiscale/bugetare care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.
 • Eșalonarea la plată în formă simplificată nu se mai acordă pentru accize.
 • Eșalonarea la plată în formă simplificată nu se mai acordă pentru impozitele și contribuțiile sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă.
 • Eșalonarea la plată în formă simplificată nu se mai acordă pentru taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc.
 • Debitorul poate depune o singură cerere de modificare a deciziei de eșalonare la plată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată (anterior puteau fi depuse 2 cereri).
 • Debitorul poate solicita organului fiscal menținerea unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării anumitor condiții, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată (anterior putea fi depuse 2 cereri).
 • Crește nivelul dobânzii pentru fiecare zi de întârziere de la 0.01% la 0.02%, cu excepţia eşalonărilor acordate pentru obligaţiile fiscale rezultate din titlurile de creanţă emise de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, pentru care dobânzile se calculează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.
 • Cu privire la creșterea de dobandă, menționăm că se aplică și în cazul:

a) eşalonărilor la plată în formă simplificată aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, caz în care organul fiscal, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, reface graficul de eşalonare, pe care îl comunică contribuabilului. Până la data comunicării graficului de eşalonare refăcut, ratele datorate sunt cele din graficul de eşalonare existent;

b) eşalonărilor la plată care şi-au pierdut valabilitatea şi pentru care există în curs de soluţionare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cereri de menţinere a eşalonării la plată sau pentru care debitorul depune cerere de menţinere a eşalonării la plată ulterior acestei date, caz în care organul fiscal reface graficul de eşalonare, pe care îl comunică contribuabilului odată cu decizia de menţinere a eşalonării la plată în formă simplificată;

c) cererilor de eşalonare la plată în formă simplificată depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

De asemenea, în cazul eşalonărilor la plată aflate în derulare sau care şi-au pierdut valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în cazul celor modificate ulterior acestei date, pentru care debitorii nu deţin bunuri în proprietate, dobânzile se datorează, se calculează şi se comunică pentru obligaţiile fiscale principale eşalonate la plată, după finalizarea eşalonării la plată sau, după caz, la data pierderii valabilităţii eşalonării la plată.

 

3. Cu privire la OG 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

 • Debitorul poate depune o singură cerere de modificare a deciziei de înlesnire la plată într-un an calendaristic sau, după caz, într-o fracţiune de an calendaristic (anterior puteau fi depuse 2 cereri).
 • Debitorul poate solicita organului fiscal competent menţinerea unei înlesniri la plată a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării unor condiții, cu excepţia cazului în care înlesnirea a fost pierdută ca urmare a nerespectării condiţiei prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. j), o singură dată într-un an calendaristic sau într-o fracţiune de an calendaristic, dacă depune o cerere în acest scop înainte de stingerea tuturor obligaţiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată.