Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale | TaxFlash 84

Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale | TaxFlash 84

 

Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale

In Monitorul Oficial nr. 163 din 24 februarie 2023 a fost publicata Legea nr. 43/2023 care a intrat in vigoare pe 27 februarie 2023. Cele mai importante prevederi sunt urmatoarele:

 

Pentru veniturile din tichete cadou obtinute de persoane fizice de la alte persoane decat angajatorul, pana la 31 decembrie 2020, si considerate initial venituri din alte surse si apoi reincadrate de catre organul fiscal in venituri din salarii, se anuleaza obligatiile fiscale principale, precum si obligatiile fiscale accesorii, neachitate. Anularea se face din oficiu, prin decizie de anulare, comunicata contribuabilului.

 

  • Anularea este valabila si in cazul in care angajatorul a primit tichetele cadou si le-a distribuit angajatilor sai, in nume propriu.
  • Organul fiscal nu va mai emite decizii de impunere pentru perioadele anterioare datei de 31.12.2020 si nu va mai reincadrarea veniturile din tichete cadou, obtinute de persoane fizice de la alte persoane decat angajatorul, din venituri din alte surse, in venituri din salarii sau asimilate salariilor.
  • In cazul contribuabililor care au achitat diferentele de obligatii fiscale principale/accesorii, acestia au posibilitatea de a solicita restituirea acestor sume.
  • Anularea obligatiilor fiscale se va face din oficiu sau la cerere, prin comunicarea Deciziei de anulare, in 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei legii.
  • In cazul in care organul fiscal a emis decizie de impunere,anterior intrarii in vigoare a acestei legi,  dar nu a comunicat-o contribuabilului, nu o va mai comunica si va scadea obligatiile din evidenta analitica pe platitor.
  • In 30 de zile de la data de 27 februarie, presedintele ANAF va emite un ordin care va aproba procedura si modalitatile de restituire a sumelor deja platite.