• Tax Flash nr. 82
Article:

Tax Flash nr. 82

26 ianuarie 2023

 

În Monitorul Oficial nr.1275/30.12.2022 a fost publicat Ordinul nr. 4636/2022 privind activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit.

Vă reamintim că, începând cu 1 ianuarie 2023, prin OG nr. 16/2022 s-a extins lista activelor corporale pentru care se poate aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Codul Fiscal. Astfel, lista se completează cu active utilizate în activitatea de producție și procesare și active reprezentând retehnologizare.

Prin Ordinul nr. 4636/2022 se stabilește că activele utilizate în activitatea producție, procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit sunt cele prevăzute în următoarele subgrupe și clase din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe:

a) clasa 1.1.1. „Clădiri industriale”;

b) clasa 1.1.2. „Construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.)”;

c) clasa 1.1.3. „Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni”;

d) clasa 1.1.4. „Centrale termoelectrice și nuclearo-electrice”;

e) clasa 1.2.1. „Clădiri agrozootehnice”;

f) clasa 1.2.2. „Construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane, cabane)”;

g) clasa 1.2.3. „Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții de compostare)”;

h) clasa 1.2.4. „Silozuri pentru furaje”;

i) clasa 1.2.5. „Silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor”;

j) clasa 1.2.7. „Construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri”;

k) clasa 1.2.8. „Heleșteie, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură”;

l) clasa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole”;

m) clasa 1.2.10 „Sere, solarii, răsadnițe și ciupercării”;

n) subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”;

o) subgrupa 2.4. „Animale și plantații”.