• Tax Flash nr. 79
Article:

Tax Flash nr. 79

26 septembrie 2022

În Monitorul Oficial nr. 923 din 21 septembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microı̂ntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conţinutului unor formulare.

Având în vedere modificările și completările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 322/2021 și OUG nr. 20/2022, cu privire la sponsorizări/mecenat/burse private acordate de contribuabili, prin intermediul Ordinului nr. 1679/2022 au fost aprobate atât procedura privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, cât și formularul 177 "Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor".

Potrivit noilor prevederi fiscale, plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot dispune redirecţionarea unor sume din impozitul datorat, în limita creditului fiscal disponibil pentru anul fiscal respectiv diminuat cu sumele reportate și cu cele deja acordate în an, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.

Astfel, opţiunea de redirecţionare a impozitului pe profit/impozitului pe venitul microîntreprinderilor se exercită prin completarea și depunerea formularului 177 "Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor".

Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit/venitul microîntreprinderii revine organului fiscal competent și se menține condiția ca beneficiarul sponsorizării să fie înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult.

Ca excepție, în cazul redirecționării către UNICEF și către alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, nu există obligația înscrierii entității beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.