• Tax Flash nr. 62
Article:

Tax Flash nr. 78

11 noiembrie 2021

Vă aducem la cunoștință faptul că în Monitorul Oficial nr. 1073 din 9 noiembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal (SAF-T), modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal.

 1. Obligaţii transmitere fișier standard de control fiscal (SAF-T)

Conform Ordin 1783/2021, obligația în ceea ce privește transmiterea SAF-T se realizează prin intermediul Declarației informative D406 și devine efectivă după cum urmează:

 1. Contribuabili Mari:
  • Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare, încadrate la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili – obligaţia de depunere a D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă și data de referinţă;
  • Contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mari la 1 ianuarie 2022 și care au fost considerați contribuabili mari și în anul 2021 – obligaţia de depunere a D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022 care reprezintă și data de referinţă;
  • Contribuabili încadraţi în categoria contribuabili mari la 1 ianuarie 2022 și care nu au facut parte din această categorie în anul 2021 - obligaţia de depunere a D406 începe de la data de 1 iulie 2022 care reprezintă și data de referinţă.

 

 1. Contribuabili mijlocii – pentru contribuabilii mijlocii încadraţi ca atare la 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023 (aceasta reprezintă și data de referință);

 

 1. Contribuabili mici - pentru contribuabilii mici încadraţi ca atare la 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025 (aceasta reprezintă și data de referință);

 

 1. Contribuabilii care aveau obligația depunerii SAF-T conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației, vor continua să depună Declarația informativă D406.
 1. Termene transmitere D406

Termenele de transmitere a declarației informative D406 sunt următoarele:

 • până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, care poate fi lunară/trimestrială (urmând perioada fiscală aplicabilă pentru TVA), pentru alte informații decât cele privind „Stocuri” și „Active”;
 • până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul secțiunii „Active”;
 • până la termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul secțiunii „Stocuri”.
 1. Perioada de graţie

Este important de avut în vedere că Ordinul 1783/2021 prevede și o perioadă de graţie ce se aplică tuturor contribuabililor, după cum urmează:

 • Contribuabilii cu obligaţie de transmitere lunară a fișierului SAF-T – beneficiază de o perioadă de graţie de:
  • 6  luni pentru prima raportare,
  • 5 luni pentru a doua raportare,
  • 4  luni pentru a treia raportare,
  • 3 luni pentru a patra raportare,
  • 2 luni pentru a cincea raportare,.
 • Contribuabilii cu obligaţie de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T – beneficiază de o perioadă de graţie de 3 luni pentru prima raportare SAF-T.

 

 1. Alte aspecte

Ordinul cuprinde informații și în ceea ce privește:

 • Natura informațiilor pe care contribuabilul trebuie să le declare prin SAF-T – Anexa 1 la Ordin;
 • Modelul declarației informative privind SAF-T (D406) – Anexa 2 la Ordin ;
 • Procedura și condițiile de transmitere SAF-T – Anexa 3 la Ordin.

O prezentare detaliată a tuturor informațiilor raportabile prin SAF-T este disponibilă la secțiunea dedicată SAF-T de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

De asemenea, Ordinul 1783/2021 face trimitere la Ghidul contribuabilului pentru pregătirea şi depunerea Declaraţiei informative D406 - Fişierul standard de control fiscal (SAF-T). Astfel, conform Ordin 1783/2021, prin intermediul Ghidului contribuabilului pentru pregatirea și depunerea Declarației informative D406, disponibil la secțiunea dedicată SAF-T de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

 • pot fi actualizate informaţiile necesare privind D406;
 • pot fi aduse completări la informaţiile din Anexa 5 privind datele de la care contribuabilii sunt obligaţi să depună D406, precum și categoriile de contribuabili exceptaţi de la depunerea SAF-T.