• Tax Flash nr. 58
Article:

Tax Flash nr. 58

10 august 2021

În Monitorul Oficial nr. 766 din 6 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1.191/2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Reamintim că prin intermediul Legii nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost introdusă noțiunea de consolidare fiscală din perspectiva impozitului pe profit. În vederea constituirii unui grup fiscal, anumite condiții vor trebui îndeplinite, principala condiție fiind deținerea, directă sau indirectă, de cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, pe o perioadă neîntreruptă de un an anterioară începerii consolidării.

Noile reglementări introduse prin Ordinul nr. 1.191/2021 stabilesc condiții privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal, precum și reguli privind impozitarea grupului fiscal, printre care menționăm:

  • Fluxul de documente privind înregistrarea grupului fiscal și etapele de soluționare în cazul respingerii cererii de înregistrare de către compartimentul de specialitate;
  • Procedura privind modificarea grupului fiscal (intrarea / ieșirea unui membru din grup);
  • Procedura privind desființarea grupului fiscal;
  • Obligațiile declarative care revin membrilor grupului fiscal.

De asemenea, prin intermediul Ordinului nr. 1.191/2021 au fost aprobate conținutul și modelul următoarelor formulare:

  • Formularul 173 "Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit";
  • Formularul 174 "Decizie privind aprobarea/respingerea implementării/menținerea grupului fiscal și continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit";
  • Formularul 175 "Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit".