• Tax Flash nr. 51
Article:

Tax Flash no. 51

02 aprilie 2021

În Monitorul Oficial nr. 315 din data de 29 martie 2021 a fost publicată OUG 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal. Prezentăm mai jos cele mai importante modificări:

  • Impozitul specific unor activități

În contextul menținerii restricțiilor generate de pandemia Covid-19, contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități vor fi scutiți de plata impozitului specific pentru anul 2021, pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021. Menționăm că suspendarea plății impozitului a fost în vigoare și pentru primul trimestru din 2021.

  • Facilitatea fiscală privind educația timpurie se suspendă

Facilitățile fiscale cu privire la scăderea din impozitul pe profitul datorat (sau din impozitul pe venitul datorat, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate) a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie a copiilor salariaților se suspendă în perioada 01.04.2021 – 31.12.2021.

De asemenea, se suspendă, începând cu veniturile lunii aprilie, prevederile legate de scutirea de impozit pe venit şi contribuții sociale a sumelor reprezentând plăti efectuate de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților.

Pe perioada suspendării facilităților fiscale pentru educația timpurie a copiilor salariaților (i.e. 01.04.2021 – 31.12.2021), cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli sociale cu deductibilitate limitată (5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului).

  • TVA

Referitor la TVA, principalele modificări au vizat următoarele aspecte:

  • Nu se includ în decontul de taxă sumele reprezentând taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală.
  • Este clarificată neincluderea în declarația recapitulativă a operațiunilor intracomunitare realizate de persoane impozabile din România cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, mai puțin operațiunile intracomunitare care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord care trebuie menționate în declarație.
  • Se prorogă termenul privind rambursarea TVA cu control ulterior până la data de 31 ianuarie 2022. Termenul anterior era 31 martie 2021.

 

  • Prelungirea restructurării obligațiilor fiscale (OG nr. 6/2019)

Se prelungește termenul de depunere a notificării cu privire la intenția de restructurare a obligatiilor bugetare până la 30 septembrie 2021 și a solicitării de restructurare până la 31 ianuarie 2022.

De asemenea, se aduc clarificări  pentru debitorii care depun notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data intrării în vigoare a OUG 19/2021 (29.03.2021), dar nu depun solicitarea de restructurare pana la 30 iunie 2021, și pentru cei care depun notificarea după data intrării în vigoare a OUG 19/2021, dar nu depun solicitarea de restructurare în termen de 6 luni de la data depunerii notificării (în situația în care termenul de 6 luni se împlinește după 31 ianuarie 2022, solicitarea trebuie depusă până la această dată).

  • Anularea obligațiilor accesorii  (OUG nr. 69/2020)

Termenul de depunere a cererii pentru anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 a fost prelungit până la data de 31 ianuarie 2022 (anterior termenul era 31 martie 2021).

Se introduce posibilitatea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe (29 martie 2021) sau începute după data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecția fiscală se finalizează. În acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv.

De asemenea, se aduc clarificări referitoare la anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată, precum și a celor care la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv vor avea cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care organele fiscale resping total sau parțial rambursarea.

  • Eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare în formă simplificată (OUG 181/2020)

Se prorogă termenul până la care contribuabilii pot depune cererea pentru procedura eșalonării simplificate prevăzută de OUG nr. 181/2020, până la data de 30 septembrie 2021.