• Tax Flash nr. 50
Article:

Tax Flash nr. 50

04 martie 2021

În Monitorul Oficial din 26 februarie 2021 a fost publicată OUG 13/2021 care aduce o serie de modificări Codului Fiscal și Legii Contabilității. Printre principale modificări menționăm următoarele:

  • Modificări referitoare la Codul fiscal
  • Se elimină din sfera cheltuielilor nedeductibile în cazul contribuabilor plătitori de impozit pe profit cheltuielile înregistrate ca urmare a unor tranzacții efectuate cu o persoană situată într-un stat care este inclus în Anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Astfel, sunt nedeductibile doar cheltuielile înregistrate ca urmare a unor tranzacții efectuate cu o persoană situată într-un stat care este inclus în Anexa I, începând cu 1 ianuarie 2021, în situația în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacții care nu au un scop economic;

De asemenea, se menționează expres că pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I 2021, respectiv pentru determinarea rezultatului fiscal al anului 2021 în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacții cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, reprezintă cheltuieli deductibile.

  • Se aduc clarificări privind aplicarea sistemului TVA la încasare ținând cont de plafonul de 4.500.000 lei stabilit de Legea 296/2020 și posibilitatea de a opta pentru aplicarea sistemului oricând în cursul anului. Astfel, au fost corectate toate mențiunile care făceau trimitere la vechiul plafon din Codul fiscal.
  • Legea contabilității nr. 82/1991
  • Sunt completate prevederile referitoare la entitățile cărora le sunt aplicabile reglementările Legii contabilității nr. 82/1991. Astfel, sunt incluse în aria de aplicabilitate a prevederilor Legii contabilității persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.