Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public | LegalFlash 95

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public | LegalFlash 95


Regăsiți mai jos un scurt up-date cu privire la obligațiile instituite prin Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (“Legea”).
  1. Obiectul de reglementare al Legii
Legea transpune în legislația internă Directiva UE din 2019/1937 privind „whistleblowing-ul” și creează un cadru de reglementare pentru persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.
Legea stabilește astfel, printre altele, în sarcina entităților obligația identificării sau instituirii canalelor interne de raportare și reglementează procedura de raportare.
  1. Care sunt principalele obligații stabilite în seama entităților vizate?
Potrivit textului de Lege, în sarcina entităților vizate s-au stabilit următoarele obligații:
  • desemnarea unei persoane / compartiment / terț (terț desemnat) cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea și soluționarea raportărilor.
  • implementarea unor canale interne de primire a raportărilor.
  • stabilirea unor proceduri de raportare internă.
  • obligația de a oferi informații avertizorului cu privire la statusul raportării.
  • asigurarea confidențialității cu privire la protecția identității avertizorului, a persoanei vizate și a terțelor persoane la care se face referire în raportare.
  1. Termenul de conformare pentru obligațiile instituite în sarcina entităților de drept privat care au între 50 și 249 de salariați
Pentru entitățile de drept privat care au între 50 și 249 de salariați obligațiile prevăzute de Lege intră în vigoare începând cu data de 17 decembrie 2023, în vreme ce pentru entitățile cu mai mult de 249 angajați respectivele obligații sunt în vigoare din 22 decembrie 2022.
BDO Romania și firma de avocatură Tudor Andrei și Asociații vă pot oferi sprijinul necesar implementării prevederilor de mai sus și vă pot pune la dispoziție servicii integrate (i.e. găzduirea și implementarea unui canal intern de primire a raportărilor, urmărirea statusului unei raportări, menținerea unei relații de comunicare cu avertizorul privind statusul raportării etc.).
Vă stăm la dispoziție în cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la cele de mai sus sau de asistența noastră suplimentară.