Legal Flash nr. 81

Legea privind protecția avertizorilor în interes public

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1218 din 19.12.2022 a fost publicată Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (“Legea”), lege care a intrat în vigoare în data de 22.12.2022.

 

Legea privind protecția avertizorilor în interes public transpune în legislația internă Directiva UE din 2019/1937 privind „whistleblowing-ul”.

1. Ce sunt avertizorii în interes public?

Avertizorul in interes public este orice persoana fizica care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

Potrivit legii, prin context profesional se înțeleg activitățile profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.

2. Care sunt entitățile vizate de lege?

Legea stabilește obligația identificării sau instituirii canalelor interne de raportare, precum și, a reglementării procedurilor de raportare în seama:

  • Entităților de drept public sau privat care au cel puțin 50 de angajați și a structurilor fără personalitate juridică ale acestora, care au cel puțin 50 de angajați,
  • Entităților care au mai puțin de 50 de angajați și sunt cuprinse în domeniul de aplicare a actelor normative enumerate în Anexa 3 din Lege.

3. Care sunt obligațiile stabilite în seama entităților vizate?

Potrivit textului de Lege în sarcina entităților vizate s-au stabilit următoarele obligații:

  • desemnarea unei persoane / compartiment / terț (terț desemnat) cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, și soluționarea raportărilor.
  • implementarea unor canale interne de primire a raportărilor.
  • stabilirea unor proceduri de raportare internă.
  • obligația de a oferi informații avertizorului cu privire la statusul raportării.
  • asigurarea confidențialității cu privire la protecția identității avertizorului, a persoanei vizate și a terțelor persoane la care se face referire în raportare.

4. Care este termenul de conformare?

Pentru entitățile din sectorul public sau privat care au peste 249 de salariați, Legea stabilește obligația de a se alinia noilor prevederi începând cu data intrării în vigoare a acesteia (22.12.2022), însă nu vor putea fi supuse verificărilor de conformitate înainte de data înființării structurii de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Intergritate (45 de zile de la data intrării în vigoare a Legii), în timp ce pentru entitățile de drept privat care au intre 50 si 249 de salariați obligațiile prevăzute de prezenta Lege intră in vigoare începând cu data de 17 decembrie 2023. 

5. Cum raspund entitățile vizate?

Încălcarea prevederilor legale atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală a entităților vizate.

Pentru nerespectarea obligațiilor trasate în seama destinatarilor săi, Legea prevede sancțiuni contravenționale cuprinse între 2.000 lei și 40.000 lei (spre exemplu nerespectarea obligației privind implementarea unui canal de raportare intern ușor accesibil poate fi sancționata cu o amendă contravențională de până la 30.000 lei), sub condiția ca faptele reținute în seama acestor entități să nu fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni.

Aboneaza-te pentru a primi cele mai recente stiri si artiole BDO