Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
  • Legal Flash nr. 55
Article:

Legal Flash nr. 55

04 mai 2021

Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a altor acte normative

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 27 aprilie 2021 a fost publicată Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a altor acte normative (“Legea nr. 101/2021”), lege care a intrat în vigoare în data de 30 aprilie 2021.

Prin adoptarea Legii nr. 101/2021 a fost reintrodusă obligația depunerii declarației anuale privind beneficiarii reali ai societăților.

Legea prevede, între altele, că persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Declarația privind beneficiarul real va trebui depusă inclusiv de societățile formate exclusiv din persoane fizice, atunci când acestea au calitatea de beneficiar real.