Facturarea electronică obligatorie începând cu 1 ianuarie 2024 – proiect de lege | LegalFlash 91

Facturarea electronică obligatorie începând cu 1 ianuarie 2024 – proiect de lege | LegalFlash 91


În 19 septembrie 2023, a fost publicat un proiect de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în cadul căruia se propune introducerea unor noi prevederi cu privire la sistemul RO e-factura. Menționăm că proiectul de lege conține o serie de modificări pentru care vom reveni cu informare după publicarea în Monitorul Oficial.

Cu privire la sistemul e-Factura, conform Proiectului, începand cu 1 ianuarie 2024, sistemul e-Factura va deveni obligatoriu pentru urmatoarele societăți:

  • persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România conform art. 275, 278 – 279, efectuate în relaţia B2B;
  • persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România conform art. 275, 278 – 279 din Legea nr. 227/2015, efectuate în relaţia cu instituții publice, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, altele decât cele efectuate în relația B2G;
  • persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România conform art. 275, 278 – 279 din Codul fiscal, efectuate în relaţia B2B.

Sunt exceptate livrările de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din Codul fiscal (exporturi, livrări intracomunitare).

Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Codul fiscal.

Sunt prevăzute următoarele amenzi pentru nerespectarea utilizării sistemului e-Factura:

  • 5.000 lei - 10.000 lei pentru contribuabili mari;
  • 2.500 lei - 5.000 lei pentru contribuabili mijlocii;
  • 1.000 lei – 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Proiectul menționează și o perioada de grație de 3 luni (ianuarie 2024 – martie 2024), perioada în care sancțiunile nu vor fi aplicate.