Editie Speciala: Tax Flash nr. 77 privind Ordonanta nr. 16/2022

In Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022 a fost publicata Ordonanta nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati.

Va prezentam in continuare cele mai importante modificari fiscale:

 1. Impozit pe profit

Incepand cu anul 2023, se extinde aplicarea scutirii de impozit a profitului reinvestit si pentru profitul investit in active utilizate in activitatea de productie si procesare si in active reprezentand retehnologizare, lista activelor urmand a fi stabilita prin Ordin al Ministrului Finantelor.

 1. Impozit pe dividende

Din 1 ianuarie 2023, se majoreaza cota de impozit pe dividende de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/platite atat catre persoane juridice romane, cat si catre persoane nerezidente, dar si pentru dividendele distribuite/platite fondurilor de pensii administrate privat si/sau fondurilor de pensii facultative.

Cota majorata se aplica veniturilor din dividende distribuite dupa data de 1 ianuarie 2023.

 1. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Sunt aduse numeroase modificari sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii, cu intrare in vigoare din 1 ianuarie 2023, dintre care mentionam:

 • Regimul devine optional. Contribuabilii pot opta sa aplice acest regim incepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile si daca nu au mai fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderii ulterior datei de 1 ianuarie 2023. In ce priveste conditiile pentru incadrarea ca microintreprindere, se introduc urmatoarele modificari:
  • Reducerea plafonului veniturilor obtinute in anul precedent de la 1 milion euro la 500.000 euro;
  • Limitarea veniturilor din consultanta si management obtinute de o microintreprindere la 20% din totalul veniturilor obtinute;
  • Microintreprinderea sa aiba cel putin un salariat (microintreprinderile fara angajati vor datora 16% impozit pe profit);
  • Instituirea unei conditii de detinere de titluri de participare de catre acelasi actionar / asociat la cel mult trei microintreprinderi, in cazul celor care detin peste 25% din titlurile de participare. Decizia referitoare la societatile care vor continua sub acest regim apartine actionarilor / asociatilor.
  • Se elimina cota de impozitare de 3%, cota unica de impozit fiind de 1%;
  • In situatia in care, in cursul unui an fiscal, nu se mai indeplinesc conditiile pentru incadrarea ca microintreprindere (de exemplu depasire plafon venituri de 500.000 euro sau obtinere venituri din consultanta si/sau management de peste 20% din total venituri), contribuabilul datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-au depasit aceste limite;
  • Persoanele juridice romane nou-infiintate pot opta sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditiile privind detinerea capitalului social si detinerile asociatilor sunt indeplinite la data inregistrarii in registrul comertului, iar cea privind incadrarea cel putin a unui salariat, in termen de 30 de zile inclusiv de la data inregistrarii persoanei juridice respective;
  • Persoanele juridice romane care indeplinesc conditiile de aplicare a impozitului pe veniturile microintreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit doar din anul fiscal urmator;
  • Se  exclud din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microintreprinderilor contribuabilii care desfasoara activitati in domeniul bancar, asigurarilor si reasigurarilor, jocurilor de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si gaze naturale;
  • Se elimina din baza de impozitare veniturile din dividende primite de la o filiala a microintreprinderii, situata intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, cat timp microintreprinderea si filiala indeplinesc conditiile prevazute la art. 24 Cod fiscal;
  • Declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor (Formular 107), pe perioada aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, se depune pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator.
 1. IMPOZIT SPECIFIC

Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, se abroga Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati. Contribuabilii care au intrat sub incidenta Legii 170/2016 pana la 31 decembrie 2022 pot opta sa aplice: fie (i) sistemul de impozit pe veniturile microintreprinderilor, chiar daca nu indeplinesc conditiile de aplicare a acestui sistem, fie (ii) sistemul de impozit pe profit.

 1. TVA

Modificarile aduse Codului fiscal se refera la:

 • Cresterea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru cazare in sectorul hotelier, servicii de restaurant si catering si livrarea de ingrasaminte chimice si de pesticide, incepand cu 1 ianuarie 2023.
 • Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, se exclud din sfera de aplicare a facilitatii cotei reduse de TVA de 9%, pe langa exceptia prevazuta deja pentru bauturi alcoolice, si bauturile nealcoolice care se incadreaza la codul NC 2202 10 00 si 2202 99, respectiv a bauturilor nealcoolice care contin adaos de zahar sau alti indulcitori sau aromatizate.
 • Tot incepand cu 1 ianuarie 2023 se restrange sfera de aplicare a cotei reduse de 5% la livrarea de locuinte catre persoane fizice, in sensul in care persoanele fizice sa beneficieze de aceasta facilitate o singura data. Astfel, orice persoana fizica poate sa achizitioneze, in mod individual sau in comun cu alta persoana fizica/alte persoane fizice, o singura locuinta a carei valoare nu depaseste suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusa de 5%.
 1. IMPOZIT PE VENIT SI CONTRIBUTII SOCIALE
 • Se anuleaza scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitatile sezoniere prevazute la art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati.
 • Se revizuieste cadrul de acordare a facilitatilor fiscale pentru salariatii ce desfasoara activitati in domeniul contructiilor, precum si in domeniul agricol si in industria alimentara, dupa cum urmeaza:
 • Facilitatile se vor aplica doar persoanelor fizice care obtin venituri salariale in baza unui contract individual de munca;
 • Se aduc clarificari privind indicatorul cifrei de afaceri si modul de calcul al cifrei de afaceri;
 • Salariul maxim pana la care se pot aplica facilitatile scade de la 30.000 lei/luna la 10.000 lei/luna.
 • Din punct de vedere al impozitului pe veniturile din salarii, principalele modificari aduse sunt urmatoarele:
 • Urmatoarele categorii de venituri devin neimpozabile si nu se vor cuprinde in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii, in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat:
  • prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate;
  • contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, in limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentand nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate;
  • contributiile la un fond de pensii, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
  • primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana.
 • In plafonul amintit anterior se includ si doua noi categorii de venituri, dupa cum urmeaza:
  • contravaloarea hranei preparate in unitati proprii sau achizitionata de la unitati specializate, acordata de catre angajator salariatilor proprii ce nu beneficiaza de tichete de masa, in limita valorii unui tichet de masa pe zi lucratoare;
  • cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse la dispozitia angajatilor proprii de catre angajatori, in limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.
 • Ordinea in care veniturile prevazute anterior se includ in plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, se stabileste de angajator.
 • Aceleasi reguli se aplica si din perspectiva contributiilor sociale obligatorii.
 • Revizuirea sistemului de acordare a deducerilor personale.
 • Se modifica pragul de la care contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa treaca de la impunerea pe baza de norma de venit la impunerea in sistem real (de la 100,000 EUR la 25,000 EUR).
 • Se elimina cota forfetara de 40% aplicata asupra venitului brut pentru determinarea venitului impozabil din cedarea folosintei bunurilor, alte decat veniturile din arenda si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala. Astfel, venitul brut va deveni venit impozabil.
 • De asemenea, se reintroduce obligatia proprietarului de a inregistra contractul de inchiriere intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent. In cazul contractelor aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2023, inregistrarea contractului si a modificarilor aferente se efectueaza in termen de 90 de zile de la data la care a intervenit obligatia inregistrarii.
 • Se modifica cota impozitului pe venitul din dividende de la 5% la 8%, inclusiv pentru nerezidenti.
 • Se schimba valoarea plafonului neimpozabil pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, a baremelor si a cotelor de impozit, acestea din urma devenind 3%, 20% si 40% (in functie de suma castigata).
 • Se elimina plafonul neimpozabil de 450.000 RON/tranzactie in cazul transferurilor dreptului de proprietate al imobilelor/terenurilor si se aplica o cota de 1% sau 3%, in functie de perioada in care sunt detinute.
 • Se reintroduce baza minima de calcul a contributiilor de asigurari sociale datorate de angajat (i.e. contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate) la nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza acestea, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul de munca cu norma intreaga sau cu timp partial a fost activ, cu anumite exceptii.
 • In situatia in care contributiile de asigurari sociale calculate asupra bazei de calcul reale sunt mai mari decat contributiile calculate asupra bazei minime, diferenta se achita de catre angajator/platitorul de venit in numele angajatului/beneficiarului de venit.
 • In cazul persoanelor fizice care obtin venituri anuale din activitati independente si din transferul dreptului de proprietate intelectuala peste nivelul a 24 de salarii minime brute pe tara, venitul ales pentru plata contributiei de asigurari sociale va fi cel putin acest plafon (24 de salarii minime brute pe tara).
 • Cu privire la contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice pentru veniturile extra salariale (activitati independente, transferul dreptului de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, asocierea cu o persoana juridica, agricultura, piscicultura si silvicultura, alte surse si investitii), se introduc doua noi baze anuale de impunere, dupa cum urmeaza:
 • 6 salarii minime pe economie, in cazul obtinerii de venituri anuale cumulate cuprinse intre 6 si 12 salarii minime pe economie;
 • 24 de salarii minime pe economie, in cazul obtinerii de venituri anuale cumulate de peste 24 de salarii minime pe economie.
 • Persoanele fizice care realizeaza un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia situatiei in care in anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat si nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate. In acest ultim caz, persoanele vizate ar datora contributia la nivelul a 6 salarii minime brute.

Majoritatea acestor modificari vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2023 (sau cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023), cu anumite exceptii, cele mai importante fiind:

 • Noile reguli privind impozitarea veniturilor din jocuri de noroc, ce vor intra in vigoare pentru veniturile platite incepand cu 1 august 2022;
 • Modificarile aferente facilitatilor fiscale in domeniul contructiilor, respectiv in domeniul agricol si in industria alimentara, ce vor intra in vigoare dupa cum urmeaza:
 • Facilitatile se vor aplica doar persoanelor fizice care obtin venituri salariale in baza unui contract individual de munca – aceste modificari vor intra in vigoare incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023;
 • Se aduc clarificari privind indicatorul cifrei de afaceri si modul de calcul al cifrei de afaceri - aceste modificari au intrat in vigoare in 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial (18 iulie 2022);
 • Salariul maxim pana la care se pot aplica facilitatile scade de la 30.000 lei/luna la 10.000 lei/luna - aceste modificari vor intra in vigoare incepand cu veniturile aferente lunii august 2022.
 • Reintroducerea bazei minime de calcul pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale datorate de angajat (CAS si CASS) pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor sub nivelul salariului minim pe economie si suportarea diferentei de contributie de catre platitorul de venituri, ce va intra in vigoare incepand cu veniturile aferente lunii august 2022.
 1. Impozite si taxe locale

Sunt aduse modificari importante privind modul de calcul al impozitului pe cladiri din 1 ianuarie 2023, astfel:

 • Se modifica baza de calcul a impozitului pentru cladirile cu destinatie rezidentiala/nerezidentiala.

Aceasta se va determina de catre autoritatile locale in functie de valorile cuprinse in Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. In situatia in care aceasta valoare este mai mica decat ultima valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul se calculeaza asupra ultimei valori inregistrate in baza de date a organului fiscal local, la data de 31 decembrie 2022.

In acest sens, autoritatile locale vor transmite proprietarilor o instiintare cu privire la baza de calcul a impozitului, valoare care se considera acceptata tacit, cat timp nu este contestata in termen de 30 de zile de la primire;

 • Se elimina diferentele intre cotele de impozit pe cladiri datorate de persoane fizice si cele datorate de persoane juridice, pentru acelasi tip de cladire (rezidentiala/nerezidentiala). De asemenea, se modifica limitele minime ale cotelor de impozitare: la cladirile rezidentiale cota va fi de minim 0,1%, iar la cladirile nerezidentiale cota va fi de minim 0,5%.

Se elimina limita maxima a cotei de impozit ce poate fi stabilita de autoritatile locale.

 • In cazul cladirilor care au in componenta atat spatii cu destinatie rezidentiala, cat si spatii cu destinatie nerezidentiala, impozitul pe cladiri se va calcula prin aplicarea cotei corespunzatoare destinatiei majoritare (peste 50%) asupra valorii intregii cladiri.
 1. Alte modificari

Din 1 ianuarie 2023, contribuabilii care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si cu ridicata, activitati de prestari de servicii, care realizeaza o cifra de afaceri anuala mai mare de 10.000 euro (in prezent plafonul este 50.000 euro), au obligatia sa accepte ca mijloc de plata cardurile de debit, de credit sau preplatite, prin intermediul unui terminal POS si/sau al altor solutii moderne de acceptare, incepand cu trimestrul urmator celui in care incasarile din cursul anului respectiv au depasit plafonul.

Aboneaza-te pentru a primi cele mai recente stiri si artiole BDO