.

Dan Schipor

Head of Management Consulting, Partner

Consultanță în Management | Rethink Management Program | Servicii de Consultanță Specializată | Consultanță Financiară și Instituțională

$$BDO.LiveSite.People.Contact$$