Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
  • Tax Flash no. 48
Article:

Tax Flash no. 48

07 January 2021

Ordinul nr. 4072/2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”        

 

Prin Ordinul nr. 4072/2020 se modifică formularul 101 „Declarația privind impozitul pe profit”, noul formular fiind valabil începând cu declararea impozitului pe profit aferent anului fiscal 2020.

Principalele modificări aduse formularului 101 constau în adăugarea unor noi rânduri pentru raportarea următoarelor elemente:

  • sume asimilate cheltuielilor nedeductibile, respectiv costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, achiziționate și puse în funcțiune în perioada 2018 - 24 iulie 2020, și care se scad din impozitul pe profit;
  • sumele care se scad din impozitul pe profit, reprezentând cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie;
  • bonificațiile de 5%, respectiv 10% acordate pentru plata la termen a impozitului pe profit datorat, aplicată în trimestrele I - III ale anului 2020 și declarată în formularul 100, conform OUG nr. 33/2020.

Noul formular urmează să fie publicat de către autoritățile fiscale pe site-ul ANAF, pentru descărcare și completare.