• Legal Flash nr. 37
Article:

Legal Flash nr. 37

07 octombrie 2020

Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

În Monitorul Oficial nr. 893 din 30 septembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, care a intrat în vigoare în data de 3 Octombrie 2020.

Prin adoptarea Legii 213/2020, Parlamentul României a dispus noi măsuri de interes în câmpul dreptului muncii, precum:

  • La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către un consultant extern specializat, însoțită de un avocat, de un expert în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opţiuni. 
  • Consultantul expert specializat în legislaţia muncii poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părţile să acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaţilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părţi conform înţelegerii acestora.
  • Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern.
  • Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul poate apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens.
  • În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
  • La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii. Prin conciliere se înţelege modalitatea de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Prin urmare, recurgerea la instanţa de judecată nu mai este oligatorie în vederea soluţionarii conflictelor individuale de muncă.