This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Tax & Legal Flash nr. 27
Article:

Tax & Legal Flash nr. 27

07 iulie 2020

Legea nr. 102 din 2 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990

 

Legea nr. 102 /2020 prevede următoarele:

  • A fost înlăturată interdicţia ca persoanele fizice/juridice să dețină calitatea de asociat unic în mai multe societăţi cu răspundere limitată;
  • A fost înlăturată interdicţia ca societățile cu răspundere limitată, alcătuite dintr-o singură persoană, să dețină calitatea de asociat unic într-o altă  societate cu răspundere limitată;
  • Au fost eliminate cerințele privind conformitatea spaţiului pentru a fi folosit de mai multe societăţi (certificatul emis de ANAF și, după caz, declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social);
  • În cazul în care societatea nu va desfășura activități la sediul social, nu mai este necesară aprobarea asociației de proprietari/a vecinilor afectați direct pentru stabilirea unui sediu social într-un imobil colectiv cu regim de locuință, acest lucru fiind posibil în baza declarației pe proprie răspundere a administratorului societăţii care atestă că nu se va desfăşura nicio activitate la sediul social.

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului prevede că taxele aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc nu sunt datorate de către operatorii care exploatează jocuri de noroc tradiționale pe perioada stării de alertă în care activitatea desfășurată de aceștia este suspendată.

 

Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

Prevede următoarele modificări: 

  • Se exceptează de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real și persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali;
  • În cazul acestor persoane, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate;
  • Se elimină obligația depunerii declarației anuale în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

 

Modificările menționate mai sus vor intra în vigoare pe 9 iulie 2020