• Tax Flash nr. 89
Article:

Tax Flash nr. 89

10 august 2023

 

Modificarea și completarea Normelor metodologice privind Codul Fiscal

În 04 august 2023, în Monitorul Oficial a fost publicată și a intrat in vigoare Hotărârea nr. 653/2023 pentru modificarea şi completarea titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Hotărârea aduce completări și modificări normelor de aplicare ale Codului Fiscal, dintre care menționăm următoarele:

  • Sunt exceptate de la aplicarea cotei de 9% bunurile (conform punctului 37, litera ț) care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99. 
  • Se introduc prevederi cu privire la justificarea scutirii de taxă prevăzută la art. 294, alin. (5) după cum urmează:
    • Pentru serviciile menționate la lit. a) de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat – scutirea se justifică prin documentaţia în baza căreia sunt prestate aceste servicii, cum ar fi contractele încheiate cu beneficiarul.
    • Pentru serviciile menționate la lit. b) echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar precum şi pentru adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri – scutirea se aplică direct prin facturarea fără TVA și se justifică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii spitaliceşti din care să rezulte că bunurile respective sunt destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor. În cazul în care bunurile sunt facturate către o instituţie/autoritate publică centrală sau locală, scutirea de taxă se aplică direct, prin facturare fără TVA și se justifică cu declarația menționată anterior plus o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al instituţiei/autorităţii publice centrale sau locale respective din care să rezulte că bunurile/serviciile achiziţionate sunt destinate unei unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat pentru care aceasta asigură finanţarea.
    • Pentru importurile și achizițiile intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal scutirea de TVA se aplică pentru operaţiunile realizate direct de către unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau de către instituţia/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanţarea acesteia, pe baza declaraţiilor prevăzute mai sus, după caz, care se depun la organul vamal competent la momentul importului, respectiv care se păstrează în evidenţele beneficiarului, în vederea justificării scutirii de TVA.
    • Prevederile referitoare la declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) şi (3) nu se aplică pentru bunurile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) şi d) din Codul fiscal (livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, livrarea de produse ortopedice), acestea fiind scutite indiferent către cine sunt livrate.

 

Menționăm că normele nu aduc clarificări suplimentare cu privire la încadrarea produselor prevazute la art. 294, alin. (5), lit. c) și d) fiind aplicabile în continuare aceleași prevederi referitoare la încadrare ca și în perioada când era aplicabilă cota redusă de TVA la livrarea acestor produse.