• Tax Flash nr. 88
Article:

Tax Flash nr. 88

09 august 2023

 

În Monitorul Oficial nr. 559 din 21 iunie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 1730/2023 pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Reamintim că prin intermediul Ordinului nr. 2048/2022 au fost transpuse prevederile Directivei CbCR 2021/2101/UE (Country-by-Country Reporting), ce a implementat obligativitatea de raportare a unor informații cu privire la impozitul pe profit.

Prin intermediul Ordinului nr. 1730/2023 au fost aduse anumite clarificări și completări cu privire la obligativitatea de raportare a unor informații cu privire la impozitul pe profit, respectiv:

  • Se clarifică faptul că obligația de raportare va fi aplicabilă doar filialelor mari și mijlocii din România controlate de o societate-mamă finală care nu intră sub incidența legislației unui stat membru al UE;
  • Cu privire la plafonul de 3.700.000.000 lei, sintagma „cifra de afaceri consolidată” a fost înlocuită cu sintagma „venituri consolidate”;
  • De asemenea, referitor la modul de determinare a veniturilor consolidate în cazul în care cadrul de raportare financiară aplicabil la întocmirea situațiilor financiare anuale nu definește indicatorul cifră de afaceri netă, se precizează faptul că trebuie luate în considerare veniturile definite de Standardele de Raportare Financiară Internațională (IFRS) sau de standardul de raportare financiară în baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale;
  • În cazul unei filiale pentru care există obligația de raportare și care are un exercițiu financiar diferit față de cel al societății-mamă finale, raportul va fi depus pentru exercițiul financiar al societății-mamă finale;
  • Se prevede faptul că în scopul îndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute de Ordin, trimiterea la entități UE se referă la entități înregistrate în Spațiul Economic European;
  • Se clarifică faptul că obligația de raportare vizează doar exercițiul financiar curent, fără a se impune prezentarea de informaţii corespunzătoare exerciţiului financiar precedent celui de raportare;
  • În situația în care a fost omisă prezentarea anumitor informații, există obligația de a fi reluată prezentarea acestora în termen de cel mult cinci ani de la data omisiunii iniţiale, iar raportul publicat va cuprinde informaţii corespunzătoare exerciţiului financiar curent şi exerciţiilor financiare anterioare pentru care nu s-au publicat informații.

Completările introduse prin intermediul Ordinului nr. 1730/2023 se aplică atât Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cât și în contextul Reglementărilor contabile conforme cu IFRS  aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

La raportarea informațiilor se utilizează formatul stabilit de Comisia Europeană, adoptat în temeiul art. 48c paragraful (4) din Directiva 2013/34/UE.