This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Tax Flash nr. 26
Article:

Tax Flash nr. 26

02 iulie 2020

Ordinul nr. 2056/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4.121/2015 

Potrivit ordinului se prevăd următoarele modificări:

  • Se introduce reglementarea conform căreia certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, eliberat persoanelor impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA și care au obținut certificat de operator economic autorizat, este valabil numai la declararea mărfurilor prin utilizarea procedurii de înscriere în evidențe.
  • Se abrogă prevederea potrivit căreia biroul vamal acordă liberul de vamă pentru mărfurile importate fără a solicita plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată și reține la declarația vamală o copie a certificatului verificată și vizată pe baza exemplarului original prezentat de importator.
  • Se introduce posibilitatea ca garanția pentru importul în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu terț sau o țară terță, atunci când livrarea acestor bunuri de către importator constituie o livrare scutită, sa fie constituită prin: a) un depozit în numerar sau echivalentul acestuia; b) angajamentul unui garant. 

Ordonanța de urgență nr. 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene 

Ordonanța de urgență prevede următoarele modificări:

  • Se prorogă până la data de 28 februarie 2021, termenul în care intermediarii sau contribuabilii relevanți raportează aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării, în cazul în care primul pas în demersul de implementare a fost efectuat în perioada 25 iunie 2018-30 iunie 2020.
  • Termenul de 30 de zile în care intermediarii raportează A.N.A.F. informații, de care au luat cunoștință sau care se află în posesia ori sub controlul lor, cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării, se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 pentru aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării puse la dispoziție în vederea implementării sau care sunt pregătite pentru implementare sau pentru care primul pas în demersul de implementare este făcut în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.
  • Termenul de 30 de zile în care intermediarii furnizează, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistență sau consiliere în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020, se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021.
  • În cazul aranjamentelor comercializabile, intermediarul întocmește primul raport până la data de 30 aprilie 2021.
  • Termenul în care contribuabilul relevant, căruia îi revine obligația de raportare, raportează informațiile către A.N.A.F., se prorogă și începe să curgă cel târziu de la 1 ianuarie 2021 pentru aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării puse la dispoziție în vederea implementării sau care sunt pregătite pentru implementare sau pentru care primul pas în demersul de implementare este făcut în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020.
  • Termenul prevăzut pentru schimbul automat de informații se prelungește până la data de 30 aprilie 2021.