Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
  • Tax Flash nr. 23
Arhiva:

Tax Flash nr. 23

12 iunie 2020

Ordinul nr. 2012/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017

Prevederile Ordinului nr. 2012/2020 modifică și completează Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, după cum urmează:

A. Identificarea vizuală online

  • Se introduce identificarea vizuală online, reprezentând un proces de recunoaștere unică prin sistem video în vederea înregistrării în SPV;
  • În vederea identificării vizuale online, organul fiscal inițiază procesul de recunoaștere prin sistem video cu persoana care a desemnat sau împuternicit solicitantul, în scopul confirmării calității atribuite acestuia. Astfel, organul fiscal notifică atât solicitantul, cât și entitatea care l-a desemnat/împuternicit la adresele de poștă electronică completate în cererea de înregistrate, în termen de 5 zile de la înregistrare.
  • Reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul prezintă documentele și/sau comunică informațiile solicitate de organul fiscal central, iar în cazul aprobării cererii, se va utiliza sistemul video oferit pe platforma informatică dedicată.
  • Persoana fizică trebuie să se programeze online, prin intermediul aplicației disponibile pe siteul ANAF, selectând data și ora la care este disponibilă pentru a fi inițiată procedura de identificare vizuală online.
  • Procedura prezintă, de asemenea, informații generale privind etapele de urmat pentru aprobarea înregistrării în SPV prin identificare vizuală online.

Prevederile privind identificarea vizuală online vor intra în vigoare în termen de două luni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial.

B. Efectuarea plăților de către persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

Se introduce posibilitatea de efectuare a plăților în sistem online pentru tipurile de creanțe fiscale stabilite în anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți (ex: impozit pe venit, anumite tipuri de accize, contribuții de asigurări sociale, amenzi judiciare, anumite penalități etc.).