• Tax Flash no. 47
Article:

Tax Flash no. 47

09 decembrie 2020

Ordonanța de urgență nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

În Monitorul Oficial nr. 1189 din 7 decembrie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență 211/2020, prin care:

  1. Se prelungește perioada în care pot fi aplicate măsurile de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, astfel:
  • Angajații al căror contract de muncă se suspendă din inițiativa angajatorului pe perioada stării de urgență, ca urmare a situației epidemiologice actuale, pot beneficia de indemnizații în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, pana la 30 iunie 2021.

     Indemnizațiile se vor suporta din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

  • Extinderea perioadei in care pot beneficia de indemnizația lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut se aplica si profesionistilor sau persoanelor care au incheiate conventii individuale de muncă în baza Legii 1/2005 și care nu își mai pot desfășura activitatea din cauza situației provocate de noul coronavirus.

 

  1. Se modifica articolele 1, 2 si 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, astfel:
  • Procentul de 50% din timpul de munca al salariaților pe care angajatorii au posibilitatea de a-l reduce în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu crește până la 80% din durata lunară calculată prin raportare la durata prevăzută în contractul individual de muncă.
  • Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.
  • De asemenea, se menține interdicția angajatorilor de a angaja personal care să presteze activități similare sau identice cu cele prestate de angajații a căror durată de muncă a fost redusă, cu precizarea că interdicția se raportează strict la locurile de muncă în care salariații își desfășoară efectiv activitatea, situate în perimetrul asigurat de angajator, și nu la nivel de sucursală, filială sau sedii secundare, ca până acum.