• Legal Flash no. 24
Article:

Legal Flash no. 24

18 iunie 2020

HOTĂRÂREA nr. 476 din 16 Iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În contextul prelungirii stării de alertă pe teritoriul României până la data de 16 Iulie 2020 prin Hotărârea de Guvern nr. 476/2020, Guvernul României a adoptat următoarele măsuri de interes:

 • se instituie pe o perioadă de 14 zile măsura carantinării/izolării la locuință pentru persoanele care vin în România din țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare;
 • lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare, se actualizează săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00, la adresa web http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zoneafectate-covid-19;
 • persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuință.
 • persoanele care au părăsit România și petrec o perioadă mai mică de 14 zile într-o altă țară scutită de măsura de carantină / de izolare sau au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulativ în țările scutite de carantină / măsura de izolare sunt exceptate de la izolarea în carantină / acasă.
 • printre categoriile de persoane exceptate de la prevederile referitoare la măsura carantinării- si care nu prezintă simptome asociate COVID-19 - care au intrat pe teritoriul României din țări care nu fac obiectul excepției de carantinare, următoarele merită menționate:

a) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

b) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;

c) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenții pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național;

d) persoanele care intră în România pentru activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service al echipamentelor și tehnicii din domeniile medical, științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, transporturi, precum și persoanele care desfășoară activități profesionale specifice în domeniile menționate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României;

 • sunt permise activități recreative și sportive în aer liber pentru grupuri de maximum 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii / gospodării;
 • evenimentele private în spații închise sunt permise cu participarea a până la 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanță socială;
 • evenimentele private în spații în aer liber sunt permise cu participarea a până la 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanță socială;
 • circulația persoanelor în orașe este permisă în grupuri de pietoni până la 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii / gospodării;
 • zborurile de pasageri către / dinspre țările care fac obiectul excepției de carantină / izolare pot fi reluate;
 • se suspendă zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Belgia, Franța, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România;
 • este permisă vânzarea de produse și servicii în centrele comerciale în care activează mai mulți operatori economici, cu excepția restaurantelor, a cafenelelor, a locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor;
 • activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc este permisă cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin ministerial;
 • activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor în aer liber, săli de sport, centre de fitness și spa-uri este permisă cu respectarea regulilor de prevenire;
 • activitățile în creșe, grădinițe și școli, sunt permise în perioada vacanței de vară, cu respectarea regulilor de prevenire stabilite prin ordinul ministerial.